Småföretagsbarometern våren 2013: Svagare konjunktur – men småföretagarna ser ljuset i tunneln

Konjunkturen för landet småföretag har fortsatt att försämras sedan i höstas och är nu på den svagaste nivån sedan våren 2010. Det visar vårens Småföretagsbarometer från Företagarna och Swedbank. Men trots att den svenska och internationella konjunkturen dämpats betydligt sedan i höstas visar småföretagen en fortsatt tillväxtkraft. Totalt i landet har vart femte småföretag ökat sysselsättningen under det senaste året, medan 17 procent skurit ned. Företagen ser nu dessutom ljuset i tunneln, och räknar med betydligt starkare konjunktur på ett års sikt.

Efter ett svagt 2012, räknar nu företagen med att konjunkturen vänder markerat uppåt under kommande 12 månader. Detta avspeglas av att nästan vart fjärde företag planerar att nyanställa under det kommande året, medan endast vart tionde räknar med att dra ned personalen.

– Den försvagade konjunkturen drivs främst av en svagare orderingång, vilket sätter press på företagens lönsamhet, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.  

En annan positiv faktor är att mer än 56 procent av småföretagen i Sverige anger att det finns goda expansionsutsikter. Expansionsmöjligheterna hämmas dock av olika tillväxthinder:

  • Den sämre konjunkturen avspeglas i att svag efterfrågan är det enskilt viktigaste tillväxthindret. Den anges av 24 procent av företagen.
  • På andra plats kommer arbetskraftskostnaderna (21 %)
  • På tredje plats brist på arbetskraft (14 %). Denna faktor har minskat i takt med att företagens nyanställningsplaner dragits ned. Vänder tillväxten upp torde den dock snabbt öka igen.

Det är i vårens barometer stora skillnader mellan olika sektorer. Den svagaste utvecklingen finns i tillverkningsindustrin där sysselsättningen minskat, och i handels/transportsektorn.

Bland de branscher som redovisar bättre konjunktur i vårens mätning finns vård- och omsorg, tekniska konsulter och företag inom uppdragsverksamheten. Förväntningarna är också mer positiva i tjänstebranscherna än i industrin.

Det är också stora skillnader mellan länen. Bäst konjunktur finns (för tredje gången på rad) i Västerbotten, följt av Uppsala och Norrbotten. Svagast konjunktur finns i Gotland, Blekinge och Gävleborg.

Ta del av hela Småföretagsbarometern i bifogad fil och på www.swedbank.se/samhallsekonomi eller på www.foretagarna.se.


För ytterligare information:

Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank, tfn: 070-643 83 29
Kalle Larsson, pressekreterare, Företagarna, tfn: 08-406 18 80


Småföretagsbarometern produceras av Swedbank och Sparbankerna i
samarbete med Företagarna. Undersökningen omfattar drygt 4 300 företag i Sverige med 1- 49 anställda. Intervjuerna är genomförda av TNS Sifo.

Prenumerera

Dokument & länkar