Stark utveckling inom hållbarhet i Swedbank Robur Global Impact

Report this content

Närmare 60 procent av omsättningen relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål i de företag som Robur Global Impact investerar i. Detta kan jämföras med 10 procent hos fondens jämförelseindex MSCI All Country World Index. Under 2019 har fonden investerat i 120 bolag över hela världen och i fondrapporten för 2019 framgår det tydligt hur mycket nytta företagen i fonden gör.  

Swedbank Robur Global Impact är en aktiefond som enbart investerar i bolag som har verksamhet som bedöms bidra till att FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling förverkligas. De globala målen sätter en agenda för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. De 193 länder som skrivit under agendan ska arbeta för bättre hälsa, minskade ojämlikheter i världen, stoppa klimatkrisen och minska miljöförstöringen. Målen ska uppnås år 2030,

- Kapital är en mycket stark påverkansfaktor för att fortsätta driva på en hållbar utveckling i samhället. Vilken nytta de företag som fonden investerar i blir konkret och tydlig när vi kvantifierar den positiva effekt på miljö och sociala områden som fondens investeringar har haft under året, säger Pia Gisgård, hållbarhetschef, Swedbank Robur.

Klimat står för cirka hälften av fondens exponering mot de globala målen. Det handlar om företag som erbjuder teknologier för klimatomställning, till exempel alternativ energi, energieffektivitet och gröna byggnader.

- Som ett konkret exempel på vilken typ av bolag fonden investerar i, skulle jag nämna det danska bolaget Ørsted. Från att ha varit ett av de mest kolintensiva bolagen i Europa gjorde bolaget en storsatsning på förnybar energi och utsågs i januari 2020 till världens mest hållbara bolag av Corporate Knights i Davos. Det är ett mycket bra exempel på ett bolag som har tänkt om och ställt om. Företaget har dessutom gått 90 procent starkare än index under 2019. Det visar tydligt på den positiva kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, säger Linnea Zanetti, ansvarig för Impactanalysen av Global Impact.

Mer information:
Se bifogad bilaga Global Impact rapport 2019.

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press Manager, Swedbank Robur, tfn. +46 72 230 52 64

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Kapital är en mycket stark påverkansfaktor för att fortsätta driva på en hållbar utveckling i samhället. Vilken nytta de företag som fonden investerar i gör, blir konkret och tydligt när vi kvantifierar den positiva effekt på miljö och sociala områden som bolagen fonden har varit delägare i har haft under året.
Pia Gisgård, hållbarhetschef, Swedbank Robur.