Stärkt styrning och kontroll av den baltiska bankverksamheten

Report this content

Swedbank AB har nu genomfört den tidigare aviserade förändringen i styrning och kontroll av den baltiska bankverksamheten. Det helägda holdingbolaget Swedbank Baltics AS blir i dag ägare av bankverksamheterna i Estland, Lettland och Litauen. På detta sätt formaliserar Swedbank AB den nuvarande verksamhetsmodellen samtidigt som den baltiska bankledningens ansvar och skyldigheter tydliggörs.

Ägandet av dotterbolagsbankerna i Estland, Lettland och Litauen placeras i dag i det av Swedbank AB helägda holdingbolaget Swedbank Baltics AS efter godkännanden från den Europeiska Centralbanken och relevanta tillsynsmyndigheter.

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson är styrelseordförande för holdingbolaget och Jon Lidefelt, chef för den baltiska bankverksamheten, vd. Holdingbolaget skapar en underkonsoliderad grupp, inom EU:s bankunion (SSM) och utgör legal enhet i förhållande till relevanta myndigheter utöver de lokala dotterbolagsbankerna.

─ Swedbank kommer att upprätthålla en långsiktig närvaro och spela en central roll i Estland, Lettland och Litauen. Genom att stärka styrningen och kontrollen säkerställer Swedbank operativa synergier, kontroll och effektivitet i den baltiska bankverksamheten samtidigt som den nuvarande verksamhetsmodellen med lokala dotterbanker kvarstår.

Förbättringen av styrning och kontroll inkluderar även förtydligande av mandat och ansvar för ledningsgrupperna i de baltiska dotterbankerna, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank. Förändringen i styrning och kontroll påverkar inte Swedbanks kunder. Swedbank är den ledande banken i Estland, Lettland och Litauen med 6 000 anställda och har 3 miljoner privatkunder och 280 000 företagskunder.

Kontakt:

Mattias Elander Forsgren, presskommunikatör, tel: +46 73 843 32 66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se