Statusrapport från Forensic Risk Alliance

Den 26 februari 2019 anlitade Swedbanks vd och koncernchef Birgitte Bonnesen Forensic Risk Alliance (FRA) för att genomföra en granskning relaterad till de 50 namn som banken fått av SVTs Uppdrag granskning. FRA har nu levererat sin initiala och preliminära statusrapport till Swedbanks vd och styrelse och även Finansinspektionen har fått del av statusrapporten. Swedbank har också beslutat att offentliggöra statusrapporten, maskerad i enlighet med tillämplig lagstiftning och informationssäkerhet.

- Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt. Swedbank tar sitt arbete med att bekämpa penningtvätt på största allvar och fokuserar på att kontinuerligt förbättra sin förmåga att stoppa finansiell brottslighet. Styrelsen är fast besluten att säkerställa att ledningen för banken har alla nödvändiga resurser för att fortsätta driva detta viktiga arbete. Därför har styrelsen beslutat att genomföra en djupare analys i samarbete med relevanta myndigheter, säger Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank.

- För Swedbank är etik och moral viktigt och vår uppfattning är att den finansiella brottsligheten är en stor samhällsutmaning. Vi kommer att fortsätta investera i våra processer och teknik för att säkerställa att de ständiga förbättringar vi gör på ett effektivt och uthålligt sätt blir en del av våra dagliga riskhanteringsrutiner. Jag har beslutat att skapa en specialiserad enhet för Financial Crime Intelligence i banken för att säkerställa att vi har rätt fokus eftersom finansiell brottslighet utvecklas över tid. Arbetet med att bekämpa finansiell brottslighet är ständigt pågående, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank.

Bilagor:

1. FRA Initial and Preliminary Update
2. Bakgrundsinformation

Telefonkonferens för investerare och analytiker klockan 08.30, lokal tid

Investerare och analytiker är välkomna att delta i en telefonkonferens med Gregori Karamouzis, chef för Investor Relations. Telefonkonferensen hålls på engelska och en inspelning kommer att finnas tillgänglig efteråt på http://www.swedbank.com/ir. För att delta i telefonkonferensen ring 08-566 426 51 PIN: 81100209# eller +44 333 300 0804 PIN: 81100209# fem minuter innan konferensen startar.

För mer information:
Swedbanks presstelefon, +46 8 585 938 69
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, +46 72 740 63 38

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt.
Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank
För Swedbank är etik och moral viktigt och vår uppfattning är att den finansiella brottsligheten är en stor samhällsutmaning. Vi kommer att fortsätta investera i våra processer och teknik för att säkerställa att de ständiga förbättringar vi gör på ett effektivt och uthålligt sätt blir en del av våra dagliga riskhanteringsrutiner.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank