Svensk ekonomi sticker ut – men inte länge

  • Världsekonomin fortsätter att gå isär med USA som motor och där tillväxtekonomierna växer långsammare.

  • Riskerna har ökat betydligt: kinesiskt inbromsning, hot om europeisk deflation och rysk geopolitisk expansion.

  • Svensk ekonomi dämpas 2015 när hushållen pressas av högre räntekostnader och skatter.


    Mer information kan lämnas av Anna Felländer, chefekonom, tfn 08-700 99 64, och Magnus Alvesson, prognoschef, tfn 08-5859 33 41

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se