Swedbank Boindex: Ökade möjligheter att köpa småhus i mindre städer

Hushållens köpkraft vid köp av bostad är fortsatt god och möjligheten att köpa småhus på mindre orter har ökat. Men precis som för bostadsmarknaden som helhet varierar priserna mellan olika orter. Det är också fortfarande mycket svårt för ensamstående och unga i storstäderna att skaffa en bostad. Det visar Swedbank Boindex, som mäter hushållens köpkraft vid bostadsköp.
 

Hushållens köpkraft vid köp av bostad är generellt sett fortsatt god. Ett hushåll som köpte en bostad under tredje kvartalet lägger, som i kvartalet innan, i genomsnitt 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet. På orter med färre än 75 000 invånare har möjligheten att köpa småhus förbättrats något. Här sjönk småhuspriserna med i genomsnitt sju procent, medan bostadsrättspriserna gick ner med två procent.

- De lägre priserna i kombination med något lägre bolåneräntor har ökat köpkraften för småhusköparna på mindre orter. Men den lokala variationen är stor. På vissa orter har priserna stigit kraftigt medan priserna på andra orter sjunkit ordentligt, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Stora variationer i prisutvecklingen mellan olika orter
I Skellefteå, Sandviken och Falkenberg sjönk till exempel småhuspriserna med mellan 17 och 21 procent det tredje kvartalet. Samtidigt steg småhuspriserna med mellan 11 och 29 procent i Ängelholm och Vänersborg.
Också på bostadsrättsmarknaden varierar prisbilden. Mest har priserna sjunkit i Örnsköldsvik. Här gick bostadsrättspriserna ned över 30 procent under tredje kvartalet, efter en kraftig prisuppgång kvartalet innan. I Kristianstad har priserna stigit mest, med i genomsnitt 15 procent.

Fortsatt mycket svårt för ensamstående och unga att köpa bostad
Möjligheten att köpa bostad varierar också mellan olika hushåll och livssituationer.

- Att köpkraften generellt sett är god betyder inte att alla har ekonomiska möjligheter att köpa en bostad. Det är fortsatt mycket svårt för ensamstående och unga att skaffa en bostad på många orter, i synnerhet i storstäderna, säger Arturo Arques.
www.swedbank.se/boindex

Kontakt:
Arturo Arques, privatekonom, Swedbank och sparbankerna, tel +46 (0)72 242 99 62
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, Swedbank,  tel +46 (0)76 790 16 38
www.swedbank.se/privatekonomi

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019  uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

De lägre priserna i kombination med något lägre bolåneräntor har ökat köpkraften för småhusköparna på mindre orter. Men den lokala variationen är stor. På vissa orter har priserna stigit kraftigt medan priserna på andra orter sjunkit ordentligt.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom