• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Swedbank Boindex andra kvartalet 2019: Fortsatt goda möjligheter för många att köpa bostad – men stora variationer mellan olika hushåll

Swedbank Boindex andra kvartalet 2019: Fortsatt goda möjligheter för många att köpa bostad – men stora variationer mellan olika hushåll

Report this content

Hushållens köpkraft vid köp av bostad är generellt sett fortsatt god. Ett hushåll som under andra kvartalet köpte en bostad lägger i genomsnitt 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Men den ökade köpkraften gäller inte alla. Det finns grupper som har det fortsatt tufft att komma in på bostadsmarknaden, och var man bor i landet påverkar också möjligheterna. Det visar Swedbank Boindex, som mäter hushållens köpkraft vid bostadsköp.

Hushållens köpkraft vid köp av bostad steg något under andra kvartalet i år. Lägre räntor och lägre kostnader på hushållsel gör att de hushåll som köpte bostad under andra kvartalet 2019 lägger en något lägre andel av den disponibla inkomsten på sitt boende, jämfört med de som köpte under kvartal ett. I genomsnitt lägger nu ett svenskt hushåll som köper sin bostad 26 procent av sin disponibla inkomst på sitt boende.

- Köpkraften är generellt sett fortsatt god. De hushåll som köper en bostad behöver lägga något mindre av sina disponibla inkomster på boendet, jämfört med årets första kvartal. Men den ökade köpkraften gäller inte alla och möjligheten att köpa en bostad varierar mellan olika delar av landet och olika hushåll, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom. 

Skillnader i prisutveckling i olika delar av landet
Bostadspriserna utvecklades med stor geografisk variation mellan första och andra kvartalet 2019. Priserna på småhus steg med sju procent i Stockholm stad och Malmö stad, samtidigt som småhuspriserna sjönk med två procent i Göteborgs stad. Allra mest steg priserna på småhus och bostadsrätter i Örnsköldsvik och Falkenberg. Mest sjönk priserna på småhus på Gotland och i Vänersborg. Störst prisfall på bostadsrätter noteras i Enköping, Borlänge och Sandviken.

Fortsatt tufft för många hushåll
Lägre kostnader för räntor och hushållsel till trots är det fortfarande många hushåll som saknar den köpkraft som krävs för att kunna köpa en bostad. Tuffast är situationen för ensamstående med barn.

- Oavsett var i Sverige man bor är det svårt för någon som är ensamstående med två barn att köpa en lägenhet på 75 kvadratmeter. Det är en oroande utveckling – det behövs nytänk och innovation på bostadsmarknaden för att tillgodose behoven för olika livssituationer, säger Arturo Arques.

www.swedbank.se/boindex

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38

www.swedbank.se/privatekonomi

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019  uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Köpkraften är generellt sett fortsatt god. De hushåll som köper en bostad behöver lägga något mindre av sina disponibla inkomster på boendet, jämfört med årets första kvartal. Men den ökade köpkraften gäller inte alla och möjligheten att köpa en bostad varierar mellan olika delar av landet och olika hushåll.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom