Swedbank bygger Sveriges största solcellspark

Report this content

Satsningen är en del av Swedbanks arbete för att minska det egna klimatavtrycket samtidigt som banken fortsätter utveckla tjänster och produkter med hållbar inriktning. Solcells-parken beräknas vara i drift under juni 2020.

– Vi har nu tecknat en avsiktsförklaring med Eneo Solutions om att ingå ett elköpsavtal för att bygga en egen solcellspark. Första spadtaget tas i höst och parken beräknas vara i drift i juni 2020, säger Ragnar Gustavii, stabschef på Swedbank.

Skapa möjligheter för människor och företag att göra hållbara val
Solcellsparken är en del i bankens långsiktiga hållbarhetsarbete. Swedbank vill inspirera och skapa möjligheter för människor och företag att göra hållbara val, bland annat genom att erbjuda solcellslån, gröna obligationer och hållbart sparande. Utgångspunkten för Swedbank är att utveckla verksamheten i linje med Parisavtalet och bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

– Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde. Som en stor samhällsaktör kan Swedbank påverka företag och människor i vår omvärld och bidra till en mer hållbar utveckling, säger Ragnar Gustavii.

Solcellsparken blir den största i Sverige
Swedbanks solcellspark blir den största i Sverige och kommer leverera omkring 10 000 MWh per år. Det motsvarar som jämförelse Swedbanks huvudkontors energibehov eller 30 procent av elförbrukningen på alla Swedbankkontor i Sverige. Målet är att ha hållbara energilösningar på Swedbanks fyra hemmamarknader inom de närmaste åren.

– Arbetet med solcellsparken är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi är inte först med en egen solcellspark, men klimatarbetet är heller ingen tävling. Tvärtom, ju fler som tar initiativ i en mer hållbar riktning desto bättre, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Solcellsboom i Sverige
Enligt en nyligen genomförd undersökning [1] säger två av tre som äger sitt eget boende att de kan tänka sig att investera i solceller för att producera egen el till sin bostad. De som planerar att installera solceller inom det närmaste året gör det främst för att de anser att det är miljövänligt (81 procent), för att minska sina elkostnader (77 procent) och för att man kan få bidrag till installationen (30 procent).

Läs mer om Swedbanks hållbarhetsarbete på https://www.swedbank.com/sv/hallbarhet.html

Fakta & tidplan

1. Upphandling av leverantör i enlighet med global standard.
2. Avsiktsförklaring (”Letter of Intent”) tecknades mellan Swedbank och Eneo Solutions i början av juni 2019.
3. Elköpsavtal (”Power Purchase Agreement”) tecknas där Eneo Solutions tar helhetsansvar för finansiering, byggnation och förvaltning. Swedbank kommer köpa elen under 20 års tid. Plats för solcellsparken presenteras i samband med detta.
4. Första spadtaget tas i slutet av november 2019.
5. Solcellsparken, som kommer leverera omkring 10 000 MWh per år, beräknas vara i drift i juni 2020.

Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras.

Mer information:
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank, +46 76 773 19 26
Unni Jerndal, presschef Swedbank, +46 73 092 11 80                                            

[1] SIFO-undersökningen genomfördes i april-maj 2019. 3 088 personer mellan 18 och 79 år deltog.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har nu tecknat en avsiktsförklaring med Eneo Solutions om att ingå ett elköpsavtal för att bygga en egen solcellspark. Första spadtaget tas i höst och parken beräknas vara i drift i juni 2020.
Ragnar Gustavii, chef vd-stab, Swedbank
Arbetet med solcellsparken är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi är inte först med en egen solcellspark, men klimatarbetet är heller ingen tävling. Tvärtom, ju fler som tar initiativ i en mer hållbar riktning desto bättre.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank