Swedbank Economic Outlook: Ljus i tunneln

Report this content

Hög smittspridning och hårdare restriktioner fortsätter att tynga svensk ekonomi. Men med våren går ekonomin mot ljusare tider när vaccinationerna får genomslag och coronarestriktionerna så småningom kan lättas. Regeringen behöver dock få ut det ekonomiska stödet snabbare för att hjälpa hårt drabbade företag och branscher. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

-I takt med allt fler svenskar vaccineras så kommer restriktionerna gradvis lättas och de ekonomiska utsikterna för i år och nästa år har därför reviderats upp. Men finanspolitiken behöver få ut stöd till den hårt drabbade tjänstesektorn. Annars är risken att återhämtningen försenas och går långsammare, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.  

Swedbanks senaste prognos är att svensk ekonomi kommer att växa med 3,0 procent under 2021, jämfört med prognosen i november på 2,1 procent. Tillväxten kommer att bli bredare och öka under andra halvåret 2021. Den största risken för återhämtningen är om vaccineringen av någon anledning blir försenad. Finanspolitiska åtgärder behöver fortsätta stödja utvecklingen både på kort och lång sikt, bland annat genom mer stöd till tjänstesektorn.

I svensk ekonomi märks en tudelning mellan tjänste- och industrisektorn. Industrin går relativt starkt medan tjänstesektorn är hårt drabbad av pandemin. Statsbudgeten för 2021 som presenterades i höstas tog inte höjd för en andra våg av coronapandemin. Och även om de flesta stödåtgärderna till tjänsteföretagen har förlängts för att lindra effekterna av den andra vågen så har detta ännu inte nått företagen.

-Det är viktigt att stödprogrammen snabbt når företagen, annars riskerar konkurserna att öka och arbetslösheten stiga än mer. Om tjänstesektorn inte får tillräckligt med stöd från finanspolitiken kommer det att minska kraften i den ekonomiska återhämtningen. Det behövs också redan nu en ekonomisk politik för att möta utmaningarna med hög arbetslöshet och åldrande befolkning samt för att stödja gröna investeringar.

Swedbank räknar med en fortsatt expansiv finanspolitik med satsningar på 155 miljarder under 2021 och 60 miljarder under 2022. Den offentliga skuldsättningen når som högst 40 procent av BNP 2021, vilket är en låg skuldsättning efter denna kris inte minst i en internationell jämförelse.

Riksbanken förväntas lämna reporäntan oförändrad under prognosperioden och hålla balansräkningen oförändrad från slutet av 2021.

-Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och stödja den ekonomiska utvecklingen, säger Mattias Persson.

Länk till rapporten: www.swedbank.se/seo  

Kontakt:

Mattias Persson, chefekonom Swedbank, tfn +46 73 094 29 56
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn +46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 160 kontor i Sverige och 92 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Citat

I takt med allt fler svenskar vaccineras så kommer restriktionerna gradvis lättas och de ekonomiska utsikterna för i år och nästa år har därför reviderats upp. Men finanspolitiken behöver få ut stöd till den hårt drabbade tjänstesektorn. Annars är risken att återhämtningen försenas och går långsammare.  
Swedbanks chefekonom Mattias Persson