Swedbank emitterar sin andra gröna obligation

Report this content

Den 22 mars emitterade Swedbank sin andra gröna obligation för att främja utvecklingen av ett mer hållbart samhälle och motverka klimatförändringarna.

Efter att ha etablerat ett ramverk avseende gröna obligationer under 2017, vilket möjliggör utgivande av gröna obligationer, gav Swedbank igår ut sin andra gröna obligation. Obligationen gavs ut som en icke säkerställd senior obligation omfattande 2 miljarder svenska kronor med en löptid på 5 år.

Medlen från den gröna obligationen används till att finansiera hållbara fastigheter och investeringar i förnybar energi för att minska koldioxidutsläpp i samhället och bidra till flera av FN:s hållbarhetsmål, som specificeras i Swedbanks ramverk för gröna obligationer.

-Vi ser med stor glädje på de växande antal gröna projekt som vi finansierar för våra kunder, säger Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef på Swedbank.

Swedbank har för avsikt att vara en regelbunden utgivare i den gröna obligationsmarknaden.

För ytterligare information om Swedbanks ramverk för gröna obligationer:
https://www.swedbank.com/svenska/investor-relations/skuldinvesterare/grona-obligationer/

För mer information:
Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef, tfn: 076-773 19 26
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tfn: 072-740 63 38
Josefine Uppling, Presschef, tfn: 076-114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser med stor glädje på de växande antal gröna projekt som vi finansierar för våra kunder.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank