Swedbank emitterar sin första gröna obligation

Den 30 oktober emitterade Swedbank sin första gröna obligation för att påskynda resan mot ett mer hållbart samhälle och ta itu med klimatförändringarna.

Swedbank har, som tidigare meddelats, nyligen etablerat ett ramverk för gröna obligationer och den 30 oktober utfärdade Swedbank sin första gröna obligation, på 500 miljoner euro med fem års löptid. Pengarna från den gröna obligationen kommer att användas för att finansiera hållbara investeringar i fastigheter och förnybara energikällor som minskar koldioxidanvändningen i samhället, samt bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Swedbank avser att vara en regelbunden emittent på den gröna obligationsmarknaden.

För ytterligare information om Swedbanks ramverk för gröna obligationer: https://www.swedbank.com/investor-relations/debt-investor/green-bonds/

För ytterligare information:
Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank, +46 76 773 19 26
Gregori Karamouzis, Head of Investor Relations, Swedbank, +46 72 7406338
Josefine Uppling, Head of Press Office, Swedbank, +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar