Swedbank först ut av nordiska banker att ansluta sig till Science Based Targets

Swedbank ansluter sig som första bank i Norden till initiativet Science Based Targets. Målet är både att vara en aktiv part i att ta fram vetenskapliga metoder för bolag inom finansbranschen, och att säkerställa att bankens framtida klimatmål ligger i linje med Parisavtalet.

Science Based Targets är ett gemensamt, ideellt initiativ av fd Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNCG), the World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF), som genom vetenskapliga metoder arbetar för att identifiera och stödja metoder för att fastställa mål kring minskning av växthusgaser för företag. 
 
- Klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste frågor och det är avgörande för en snabb omställning att alla länder och företag är aktiva. I nuläget finns ingen heltäckande vetenskaplig metod för att mäta klimatpåverkan inom bankverksamhet och vi ser fram emot att bidra till den metodutveckling som kan resultera i vetenskapliga mål för hela vår bransch. Det är särskilt viktigt att vi fortsätter att möjliggöra fler hållbara val för våra kunder men även förstå dess påverkan i omställningen till en hållbarare framtid, säger Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank.  

Initiativet Science Based Targets får många företag att förstå riskerna med klimatförändringar, och vill ta ett starkt ledarskap för att stötta en nödvändig förändring inom det här området. Genom att fastställa vetenskapliga mål och få tydliga värdemätare för sin respektive bransch, kan man som företag vara med och driva utvecklingen framåt i en positiv riktning. Under åren 2014-2015 satte mer än 80 procent av världens 500 största företag mål för utsläppsminskning eller energispecifika ambitioner. Nästa steg för att skydda den tidigare investeringen företagen gjort när de satt mål med sitt Carbon Footprint, är att se till att målen för minskning av växthusgaser överensstämmer med den takt som klimatforskare rekommenderar för att begränsa de värsta effekterna av klimatförändringen.

För ytterligare information:
Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank: +46 76 773 19 26
Josefine Uppling, presschef, Swedbank: +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste frågor och det är avgörande för en snabb omställning att alla länder och företag är aktiva. I nuläget finns ingen heltäckande vetenskaplig metod för att mäta klimatpåverkan inom bankverksamhet och vi ser fram emot att bidra till den metodutveckling som kan resultera i vetenskapliga mål för hela vår bransch. Det är särskilt viktigt att vi fortsätter att möjliggöra fler hållbara val för våra kunder men även förstå dess påverkan i omställningen till en hållbarare framtid.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank