Swedbank förvärvar TAS-Kommerzbank i Ukraina

Swedbank har idag tecknat avtal om att förvärva den ukrainska banken TAS-Kommerzbank (TAS). TAS, med huvudkontor i Kiev, är Ukrainas trettonde största bank sett till utlåning och en av de snabbast växande inom privatsegmentet. Banken har drygt 170 kontor, 2 300 anställda, över 100 000 privatkunder och 9 000 företagskunder.

– Genom förvärvet av TAS tar Swedbank ytterligare ett steg i sin tillväxtstrategi efter framgångarna i Baltikum. Ukraina är en viktig tiger-ekonomi med imponerande tillväxt och positiv utveckling, säger Carl Eric Stålberg, styrelseordförande i Swedbank.

Köpeskillingen uppgår till 735 miljoner USD, inklusive ett kapitaltillskott till TAS om 50 miljoner USD, som erläggs vid tidpunkten för affärens genomförande. TAS totala tillgångar uppgick per den 31 december 2006, enligt preliminära interna IFRS räkenskaper, till 1 142 miljoner USD, lånestocken till 834 miljoner USD och inlåningen uppgick till 675 miljoner USD. TAS egna kapital, inklusive kapitaltillskottet, uppgår till 177 miljoner USD. Vinsten för helåret 2006 var 10 miljoner USD till följd av investeringar i utveckling av bankens kontorsnät. En tilläggsköpeskilling om maximalt 250 miljoner USD, baserad på TAS resultat och finansiella utveckling, kan komma att utbetalas om tre år.

– Vi investerar i en bank som är inriktad på snabb tillväxt. TAS ledning är mycket erfaren och engagerad i den strategi vi nu kommit överens om för bankens fortsatta utveckling, säger Jan Lidén, VD och koncernchef i Swedbank.

Förvärvet av TAS ligger i linje med Swedbanks strategi att expandera sin verksamhet i östra Europa, där banken är marknadsledande i de baltiska länderna och med växande verksamhet i Ryssland. Swedbanks avsikt är att dra nytta av sin erfarenhet av den baltiska marknaden i sin expansion i Ukraina, som är det näst största landet i Östeuropa och CIS-länderna med 47 miljoner invånare. Real BNP-tillväxt var 7 % under 2006 och förväntas vara fortsatt hög under de kommande åren. Förväntad stark tillväxt kombinerad med låg penetration av finansiella tjänster, innebär en möjlighet för Swedbank att etablera och utveckla en verksamhet som bidrar till bankens långsiktiga lönsamhet.

Sergiy Tigipko, VD i TAS, har mer än 14 års erfarenhet av ledande befattningar inom bank- och finanssektorn. Han kvarstår som VD efter förvärvet med det övergripande ansvaret för bankens verksamhet. Sergiy Tigipko har tidigare varit chef för Ukrainas centralbank, ekonomiminister och vice premiärminister. Han kommer att rapportera direkt till Swedbanks VD Jan Lidén, som blir ny styrelseordförande i TAS.

– Den här affären bekräftar de framsteg som TAS ledning och medarbetare gjort för att utveckla TAS till en av de snabbast växande bankerna i Ukraina. Integrationen med Swedbank ökar våra möjligheter att bli marknadsledande i Ukraina, säger Sergiy Tigipko.

Förvärvet förutsätter sedvanligt myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under andra halvåret 2007.

Lehman Brothers och Swedbank Markets har varit finansiella rådgivare till Swedbank.


För ytterligare information:
Carl Eric Stålberg, styrelseordförande, Swedbank, tfn: 08-585 912 96
Jan Lidén, VD och koncernchef, Swedbank, tfn: 08-585 922 27
Henrik Kolga, informationsdirektör, Swedbank, tfn: 070-811 13 15
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56Telefonkonferens och webcast kl 14.00 idag
Swedbank kommer att presentera förvärvet vid en telefonkonferens och via webcast idag, den 7 februari kl.14.00. Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor under konferensen.
Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i telefonkonferensen, ring +44 (0) 20 7863 6128 eller +46 (0)8 5052 0227.
Webcast: www.swedbank.se/ir

En inspelning av telekonferensen kommer att finnas tillgänglig till den 14 februari på telefon
+ 44 (0)20 8196 1998 eller +46 (0)8 5052 0422. Ange kod 711784#.
Webcast av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.swedbank.se/ir

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar