Swedbank Green Bond Impact Report 2018

Swedbanks gröna obligationer gör skillnad. 2018 ingick tillgångar värda mer än 10 miljarder i Swedbanks register över gröna tillgångar. Detta motsvarar 481 863 ton i sparade och undvikna koldioxidutsläpp. 

- Den gröna obligationsaffären utvecklas ständigt, vilket vi stödjer eftersom vi ser den stora potentialen i gröna obligationer som främjar övergången till en klimatmässigt hållbar ekonomi präglad av låga koldioxidutsläpp och som stärker bidraget till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi kommer fortsätta att engagera oss i nära dialog med våra kunder för att stödja dem i deras ambitioner i omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Swedbank lanserade sitt ramverk för gröna obligationer i oktober 2017 för att möjliggöra och stödja hållbara investeringar. Swedbanks årliga effektrapportering av gröna obligationer (eng. Green Bond Impact Report) beskriver den estimerade miljöpåverkan av investeringar i kvalificerade gröna tillgångar på portföljbasis. Swedbank strävar att vara i framkant med att utveckla vår affär samt hjälpa våra kunder att utveckla deras affär i linje med den växande efterfrågan och intresset för hållbara lösningar i samhället.

Tillgångar inkluderade i det gröna registret uppgick 2018 till 10 319 miljoner SEK och motsvarar cirka 47 ton undvikna koldioxidutsläpp för varje miljon krona investerad. Intäkterna från registret över gröna tillgångar användes till att finansiera och återfinansiera investeringar i gröna byggnader och förnyelsebar energi som reducerar användningen av fossila bränslen i samhället och bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Swedbanks Green Bond Impact Report 2018 finns tillgänglig på: www.swedbank.com/investor-relations/debt-investors/green-bonds.

För ytterligare information:
Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability Swedbank, tel 076 773 19 26

Carina Sesser Nylund, Press Contact Swedbank, tel 072 230 52 64
Magnus Alvesson, Investor Relations, Swedbank, tel 070 610 33 41

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den gröna obligationsaffären utvecklas ständigt, vilket vi stödjer eftersom vi ser den stora potentialen i gröna obligationer som främjar övergången till en klimatmässigt hållbar ekonomi präglad av låga koldioxidutsläpp och som stärker bidraget till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi kommer fortsätta att engagera oss i nära dialog med våra kunder för att stödja dem i deras ambitioner i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability på Swedbank.