Swedbank har signerat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Som en del i arbetet med att integrera hållbarhet i affärsverksamheten har Swedbank signerat FN: s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Principerna syftar till att anpassa finanssektorn till FN: s mål för hållbar utveckling och Paris klimatavtal.

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet presenterades i november 2018 och kommer att lanseras officiellt den 22 september 2019 vid FN: s generalförsamling. Hittills har 124 banker världen över åtagit sig att officiellt underteckna UNEP FI: s principer. 

- Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN: s principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett mer hållbart samhälle, säger Anders Karlsson, tillförordnad VD och koncernchef för Swedbank. 

UNIEP FI:s principer för ansvarsfull bankverksamhet strävar efter att skapa en global rörelse, som ger banker en aktiv roll i att bidra till att påskynda positiva och hållbara förändringar för människor, företag och samhälle.

- Principerna ger oss banker en aktiv roll i hållbarhetsfrågan. Det inkluderar både hur vi jobbar med klimatförändringarna, hur vi måste vara tydligare med både de framsteg och utmaningar vi har och hur vi på ett konkret sätt hjälper kunderna att göra hållbara val. Som ett exempel erbjuder vi redan finansiering av solpaneler och grönt boende, men vi måste göra mer för att hjälpa till att påskynda den hållbara utvecklingen, säger Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability på Swedbank.

Länk till mer information om Swedbanks hållbarhetsarbete.
Länk till UNIEP FI’s principer för ansvarsfull bankverksamhet (Eng).

Kontakt:
Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank, +46 (0)76 773 19 26 

Carina Sesser Nylund, presskontakt, Swedbank, +46 (0)72 230 52 64

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN: s principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett mer hållbart samhälle.
Anders Karlsson, tillförordnad VD och koncernchef för Swedbank