• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Swedbank integrerar klimatåtgärder och hållbarhet i sin verksamhet genom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Swedbank integrerar klimatåtgärder och hållbarhet i sin verksamhet genom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Report this content

Swedbank blev den 22 september officiellt en av de första bankerna att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Genom undertecknandet åtar sig banken att strategiskt anpassa sin verksamhet i linje med målen för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Genom att underteckna principerna för ansvarsfull bankverksamhet ansluter sig Swedbank till en koalition med 130 banker världen över, som tillsammans representerar över 47 biljoner USD i tillgångar, och förpliktigar sig att axla en avgörande roll för att bidra till en hållbar framtid.

Den officiella lanseringen av principerna för ansvarsfull bankverksamhet ägde rum under FN:s generalförsamling och var en start på det viktigaste partnerskapet hittills mellan den globala banksektorn och FN.

Vid lanseringen där de 130 bankerna som signerat principerna deltog tillsammans med 45 verkställande direktörer, sade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres: ”FN: s principer för ansvarsfull bankverksamhet är en guide för den globala banksektorn att svara upp mot, att driva och dra fördel av en hållbar ekonomisk utveckling. Principerna medför ett åtagande som kan realisera ansvar, och ambitionen att driva förändring”.

I principerna sägs att ”bara i ett inkluderande samhälle baserat på mänsklig värdighet, jämlikhet och hållbar användning av naturresurser kan våra kunder och företag växa”. Det är också Swedbanks övertygelse. Genom att signera principerna förbinder vi oss att "använda våra produkter, tjänster och relationer för att stödja och påskynda de grundläggande förändringarna i vår ekonomi och livsstil som är nödvändiga för att uppnå gemensamt välstånd för både nuvarande och framtida generationer".

Principerna för ansvarsfull bankverksamhet stöds av ett starkt ramverk för implementering och ansvarsskyldighet. Genom att underteckna dem förbinder sig Swedbank att vara transparent med bankens positiva och negativa inverkan på människor och planet. Swedbank kommer att fokusera på de områden där banken har störst effekt - i kärnverksamheten - och besluta, publicera och implementera ambitiösa mål för att öka de positiva, och hantera eventuella negativa, effekter i linje med globala och lokala mål.

 - Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett mer hållbart samhälle, säger Anders Karlsson, tillförordnad VD och koncernchef för Swedbank. 

Kontakt:
Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank, +46 (0)76 773 19 26 
Carina Sesser Nylund, presskontakt, Swedbank, +46 (0)72 230 52 64

Om principerna för ansvarsfull bankverksamhet
Principerna för ansvarsfull bankutveckling utvecklades av en kärntrupp om 30 banker och grundare genom ett innovativt globalt partnerskap mellan banker och UNEP Finance Initiative (UNEP FI). UNEP FI är samarbetet mellan FN och den privata sektorn där mer än 250 finansinstitut över hela världen är medlemmar.

Se Principerna för ansvarsfull bankverksamhet och ramverket här.

För en komplett lista över samtliga banker som idag blivit” Founding Signatories of the Principles for Responsible Banking” och citat från deras verkställande direktörer klicka här.

För mer information, inklusive infografik och video, besök:https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/

För FN:s officiella pressrelease från den officiella signeringen och den globala lanseringen av principerna för ansvarsfull bankverksamhet, klicka här.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett mer hållbart samhälle.
Anders Karlsson, tf VD och koncernchef, Swedbank