Swedbank köper el från Sveriges största solcellspark i Linköping

Report this content

Swedbank kommunicerade i juli 2019, som ett led i arbetet med att minska bankens klimatavtryck, att ett avtal tecknats om att köpa el från Sveriges största solcellspark. Nu är det klart att parken kommer byggas på Tekniska verkens mark i Linköpings kommun.

Storleken på parken motsvarar 22 fotbollsplaner och den förväntade produktionen kommer vara cirka 11,5 GWh. Första spadtaget tas i slutet av 2019 och solcellsparken beräknas vara i drift under juni 2020. Leverantör är Eneo Solutions som äger och finansierar parken i samarbete med Infranode.

- En ny undersökning vi gjort inom klimatområdet visar att åtta av tio svenskar tycker att ansvaret för att minska klimatpåverkan är gemensamt för politiker, företag och enskilda individer.[1] Det här avtalet om solcellsparken är ett sätt för oss att visa att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och tar vår del av ansvaret som företag och samhällsaktör, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank. Arbetet med att minska klimatavtrycket är en del i bankens långsiktiga hållbarhetsarbete. Utgångspunkten för Swedbank är att utveckla verksamheten i linje med Parisavtalet och bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Att aktivt tillföra ny förnyelsebar kapacitet i elnätet är en viktig del i klimatomställningen. 

– Vi har sagt det tidigare men det tål att upprepas: hållbarhetsarbete är ingen tävling, alla måste bidra. Vi ser att effekten blir som störst när företag, privatpersoner och det offentliga engagerar sig tillsammans, och vi vill genom att leva som vi lär gå i bräschen för det engagemanget säger Fredrik Nilzén.

Vad räcker elen från solcellsparken till? [2]

Elproduktionen från anläggningen beräknas bli ca 11,5 GWh per år vilket motsvarar:
• Hushållsel för 2 300 villor under ett år
• Elen som krävs för att köra 1 200 varv runt jorden i en elbil

Fakta om solcellsparken

• Installerad effekt: ca 12 MW
• Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh
• Solcellsparkens yta: 13 hektar
• Antal paneler: upp till 30 000
• Planerad driftsättning: juni 2020

Information om Swedbanks hållbarhetsarbete:
https://www.swedbank.com/sv/hallbarhet.html

Kontakt:
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank, +46 76 773 19 26
Unni Jerndal, presschef Swedbank, +46 73 092 11 80

[1] SIFO-undersökningen genomfördes i april-maj 2019. 3 088 personer mellan 18 och 79 år deltog.
[2] Dessa beräkningar samt faktauppgifterna om solcellsparken är lämnade av Eneo Solutions AB

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En ny undersökning vi gjort inom klimatområdet visar att åtta av tio svenskar tycker att ansvaret för att minska klimatpåverkan är gemensamt för politiker, företag och enskilda individer. Det här avtalet om solcellsparken är ett sätt för oss att visa att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och tar vår del av ansvaret som företag och samhällsaktör.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank