Swedbank medverkar i kommande Uppdrag granskning

Swedbanks VD Jens Henriksson har idag intervjuats av SVT:s Uppdrag granskning. Intervjun är en del i en uppföljning till tidigare sända program om misstänkt penningtvätt.

Enligt uppgift till Swedbank ska intervjun ingå i programmet som planeras att sändas den 20 november.

Swedbank har i samband med intervjun beslutat att publicera information om non-residentkunder i Baltikum som tidigare lämnats till utredande myndigheter.

Under åren 2012–2018 uppskattar banken att mindre än 1 procent av bankens totala vinst genererades från den baltiska bankverksamhetens non-residentportfölj.

Banken fick under intervjun information från Uppdrag granskning som kommer att inkluderas i den interna utredning som har pågått sedan februari i år. Då anlitade Swedbank Group den internationella advokatfirman Clifford Chance för att göra en intern utredning med forensiskt stöd. Syftet är att bekräfta fakta och omständigheter kopplade till historiska brister i regelefterlevnad, samt exponering för penningtvätt. Detta arbete beräknas vara slutfört i början av 2020. Slutsatser från utredningen kommer att kommuniceras.

Bankens uttalade ambition är att vara öppen och transparent, med hänsyn tagen till gällande lagar och regler. Swedbank kommer att fortsätta redovisa status i både pågående interna och externa utredningar i samband med bankens kvartalsrapporter.

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank +46 73 092 11 80

 

 

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar