Swedbank publicerar sin första Green Bond Impact Report

I oktober förra året tog Swedbank fram ett Green Bond Frame­work för att möjliggöra och stödja hållbara investeringar. Samma år emitterade Swedbank sin första gröna obligation. Swedbanks första Green Bond Impact Report täcker 2017. I rapporten redovisas beräkningar av miljöpåverkan av de kvalificerade gröna tillgångar som ingick i Swedbank gröna register per den 31 december 2017.

Tillgångar i Swedbanks register över gröna tillgångar uppgick till 7 732 mkr den 31 december 2017. Trettio procent var investerade i vindkraftsanläggningar i Norge och Sverige medan 70 procent investerats i gröna byggnader i Sverige.

Som en konsekvens av dessa investeringar minskar årligen koldioxidutsläppen med 457 309 ton. Investeringar i vindkraft genererar på årsbasis förnybar el motsvarande 1 784 GWh och gröna byggnader elbesparingar på motsvarande 2 409 MWh per år. Detta innebär att 37 ton koldioxidutsläpp undviks årligen för varje investerad 1 mkr från emissionen den 30 oktober 2017.

-Lanseringen av vårt Green Bond Framework och emissioner av gröna obligationer är viktiga delar i Swedbanks ambition att underlätta och främja investeringar som bidrar till FNs hållbarhetsmål och uppfyllandet av Parisavtalet, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Swedbanks Green Bond Framework möjliggör finansiering av investeringar med tydliga miljöfördelar som främjar övergången till en klimatmässigt hållbar ekonomi präglad av låga koldioxidutsläpp. Swedbanks emissioner av gröna obligationer är en del av bankens hållbarhetssatsning med inriktning mot ett hållbart användande av jordens ändliga resurser och minskade utsläpp av växthusgaser i hela affärsverksamheten. Swedbank har åtagit sig att upprätthålla ett gediget ramverk för gröna obligationer och utveckla detta i nära och transparant dialog med externa partners och intressenter.

Swedbanks Green Bond Impact Report 2017 finns tillgänglig på https://www.swedbank.com/svenska/investor-relations/skuldinvesterare/grona-obligationer/.

För ytterligare information:
Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef, Swedbank, tel 076 773 19 26
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, tel 076 114 54 21
Magnus Alvesson, Investor Relations, Swedbank, tel 070 610 33 41

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Lanseringen av vårt Green Bond Framework och emissioner av gröna obligationer är viktiga delar i Swedbanks ambition att underlätta och främja investeringar som bidrar till FNs hållbarhetsmål och uppfyllandet av Parisavtalet.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank