Swedbank Robur ankarinvesterare i Nordiska Investeringsbankens nya blåa obligation

Report this content

I början av oktober gick Swedbank Robur in som en av ankarinvesterarna i Nordiska Investeringsbankens nya blåa obligation. Kapitalet ska användas för att stötta olika projekt som uppfyller riktlinjerna för ’The Green Bond Principles’, med fokus på investeringar som bidrar till en förbättrad havs- och kustmiljö i Östersjöområdet. 

Swedbank Robur fortsätter att öka sina investeringar i hållbara obligationer. Redan 2019 deltog fondbolaget som en av ankarinvesterarna när Nordiska Investeringsbanken gav ut sin första blåa obligation för att förbättra miljön i och kring Östersjön. Nu ger Nordiska Investeringsbanken ut ytterligare en – och även denna gång är syftet att stötta projekt och investeringar som bidrar till att återställa det marina ekosystemet i Östersjön. Thomas Bäck, förvaltare på Swedbank Robur, menar att investeringen är tätt sammanlänkad med fondbolagets vision att bli världsledare på hållbart värdeskapande. 

Vi känner ett starkt engagemang för dessa frågor och vi är mycket glada över att återigen agera ankarinvesterare nu när Nordiska Investeringsbanken ger ut ytterligare en blå obligation. Den här finansieringsmöjligheten är helt i linje med vårt starka fokus på hållbarhet och kommer att hjälpa till att stötta projekt som bidrar till en förbättrad havs- och vattenmiljö, säger Thomas Bäck, förvaltare, Swedbank Robur. 

Nordiska Investeringsbankens blåa obligation ska bland annat användas till att stötta vattenrenings- och återställningsprojekt avseende den marina havs- och kustmiljön i och omkring Östersjöområdet. Nordiska Investeringsbanken menar att vatten är en central del i klimatfrågan, och att det behövs koncentrerade åtgärder för att både återställa och förebygga havs- och kustmiljön.

Vi har valt vår väg framåt och har arbetat aktivt för att göra hållbarhet till en central del i alla våra investeringsprocesser, både inom skuldfinansiering och equity finansiering. Jag talar nog både för Swedbank Robur och för våra fyra miljoner sparare runtomkring Östersjön, när jag säger att just den här finansiella investeringen känns extra bra i hjärtat, säger Erik Andersson, CIO på Swedbank Robur.

Swedbank Roburs investering i Nordiska Investeringsbankens nya blåa obligation kan framförallt kopplas till tre av FN:s globala utvecklingsmål: 

Mer information
Green Bond Principles

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press Manager, Swedbank Robur, tfn. +46 72 230 52 64

 

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi känner ett starkt engagemang för dessa frågor och vi är mycket glada över att återigen agera ankarinvesterare nu när Nordiska Investeringsbanken ger ut ytterligare en blå obligation. Den här finansieringsmöjligheten är helt i linje med vårt starka fokus på hållbarhet och kommer att hjälpa till att stötta projekt som bidrar till en förbättrad havs- och vattenmiljö.
Thomas Bäck, förvaltare, Swedbank Robur