Swedbank Robur ankarinvesterare när Nordiska Investeringsbanken emitterar blåa obligationer

Nordic Investment Bank har gett ut en obligation för att förbättra miljön i- och kring Östersjön. Baltic Blue Bond är den första helt blå obligationen på marknaden där investeringarna öronmärks enligt Green Bond Principles. Den totala investeringen på 2 miljarder SEK, där Swedbank Robur var största investerare, ska användas till vattenreningsprojekt, skydd av grundvatten, storm- och översvämningsskydd samt för att restaurera det marina ekosystemet i regionen.

Swedbank Robur har under det senaste året ökat sina investeringar i hållbara obligationer med drygt 9 miljarder SEK. Investeringarna är spridda både till inriktning och geografi. Vidare har Swedbank Robur under en lång tid, fört diskussioner med Nordic Investment Bank och andra aktörer för att hitta investeringar för att förbättra miljön i- och kring Östersjön.

- Östersjöområdet är vår hemmamarknad och vi är mycket glada över att bidra till att förbättra miljön med vår investering, säger Thomas Bäck, förvaltare, Swedbank Robur.

Den totala investeringen på 2 miljarder SEK ska användas till vattenreningsprojekt, skydd av grundvatten, storm- och översvämningsskydd samt för att restaurera det marina ekosystemet i regionen. Problemet med föroreningar i Östersjön är känt sedan länge, och nu tas ett viktigt steg för att genomföra nödvändiga åtgärder till en förbättring.

- Vi har under lång tid arbetat med att kombinera god avkastning med hållbarhet i våra investeringsprocesser och det är roligt att se vilka fantastiska resultat vi åstadkommit. Det är naturligtvis extra roligt att delta i den här obligationen med tanke på hur viktig Östersjömiljön är för våra kunder, säger Per Lilja, t.f. räntechef, Swedbank Robur.

För ytterligare information:
Thomas Bäck, förvaltare, Swedbank Robur, tfn +46 70 935 07 98
Per Lilja, t.f. räntechef, Swedbank Robur, tfn +46 70 836 22 14
Carina Sesser Nylund, presskontakt, Swedbank, tfn +46 72 230 52 64

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Östersjöområdet är vår hemmamarknad och vi är mycket glada över att bidra till att förbättra miljön med vår investering
Thomas Bäck