Swedbank Robur antar ny klimatstrategi och ökar fokus på klimat och hållbarhet

Swedbank Robur antar en ny klimatstrategi och uppdaterar sin policy för ansvarsfulla investeringar. Ambitionen är att det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader till år 2025, och
vara koldioxidneutralt till år 2040.

För att nå Parisavtalets 1,5 graders mål har världens samlade vetenskapskår (IPCC 2019) rapporterat att världens utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030 och nå netto noll till 2050.

- Visionen om att bli världsledare kombinerat med ett uttalat fokus på klimat sätter förväntningarna om att vi ska leda utvecklingen och fånga klimatrelaterade möjligheter i våra affärer. Vårt sätt att bidra är en klimatstrategi som vägleder oss i våra investeringar, säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur.

Swedbank Robur vill bidra till att öka tempot i omställningen till ett mer hållbart samhälle som uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål. Fondbolaget ser också ett ökande intresse hos sina kunder att spara hållbart, parallellt med marknadens växande krav på hållbarhet. I den uppdaterade policyn för ansvarsfulla investeringar har Swedbank Robur bland annat utökat kriterierna för att exkludera kol till max 5 procent av bolagets omsättning från tidigare 30 procent. Swedbank Robur har också uppdaterat informationen kring internationella normer och konventioner för att bland annat skapa en större tydlighet och transparens kring hur man arbetar med hållbarhetsanalyser.

- Swedbank Robur vill som finansiell aktör på ett tydligt sätt ta ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar, samhället och för våra kunder. Därför är det centralt att vi hela tiden aktivt ser över och uppdaterar våra policies och ramverk för att utifrån vår roll som investerare hjälpa till att driva på utvecklingen i en hållbar och positiv riktning, säger Eva Axelsson, chef hållbarhetsanalys på Swedbank Robur.

Mer information

Kontakt:
Eva Axelsson, chef hållbarhetsanalys Swedbank Robur, tfn: +46 585 924 00
Carina Sesser Nylund, presskontakt, Swedbank, tfn: +46 72 230 52 64

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Swedbank Robur vill som finansiell aktör på ett tydligt sätt ta ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar, samhället och för våra kunder. Därför är det centralt att vi hela tiden aktivt ser över och uppdaterar våra policies och ramverk för att utifrån vår roll som investerare hjälpa till att driva på utvecklingen i en hållbar och positiv riktning.
Eva Axelsson, chef hållbarhetsanalys, Swedbank Robur