Swedbank Robur i topp när Bloomberg listar Europas bästa aktiefonder

I Bloombergs sammanställning över årets bästa aktiefonder i Västeuropa, topprankas Swedbank Robur Ny Teknik och Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige.

Enligt Bloomberg avviker de skandinaviska fondernas ökade inflöden från den negativa trend som syns i europeiska fonder generellt. Detta förklaras delvis av den stabila återhämtningen i ekonomin och undvikandet av valutakrisen kopplad till euron. Norden anses som en stabil marknad och investerarna lockas av förvaltarnas fokus på små och medelstora bolag, vilka erbjuder bra tillväxtmöjligheter. Swedbank Robur hade vid utgången av andra kvartalet 2018 sin sjätte månad i sträck med nettoinflöden.

-Jag är mycket stolt över de fantastiska resultat som Swedbank Roburs fonder visar. Resultatet är en grundförutsättning för att våra kunder ska få en fortsatt god avkastning på sitt sparande. Vi har ett starkt team och det här är ytterligare ett gott betyg till vår förvaltning och det professionella jobb som görs, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Bloombergs lista toppas av Swedbank Robur Ny Teknik vars avkastning i år är 31 procent. Fokus för fonden är snabbväxande småbolag med en lönsam tillväxt och en inriktning mot forskning och utveckling. Med bland topp tio är också Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, som hittills i år har en avkastning på 14 procent. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i små och medelstora bolag i olika branscher.

-Om folk oroas av Europa ser man på Norden som en säker region. Skulle det bli nervöst på den europeiska aktiemarknaden så kan Norden bli en relativvinnare, då bolagen här i genomsnitt har starkare balansräkningar och god bolagsstyrning, säger Carl Armfelt, förvaltare av Swedbank Robur Ny Teknik.

För ytterligare information:
Carl Armfelt, förvaltare, Swedbank Robur Ny Teknik, +46 70 533 19 97
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är mycket stolt över de fantastiska resultat som Swedbank Roburs fonder visar. Resultatet är en grundförutsättning för att våra kunder ska få en fortsatt god avkastning på sitt sparande. Vi har ett starkt team och det här är ytterligare ett gott betyg till vår förvaltning och det professionella jobb som görs.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Om folk oroas av Europa ser man på Norden som en säker region. Skulle det bli nervöst på den europeiska aktiemarknaden så kan Norden bli en relativvinnare, då bolagen här i genomsnitt har starkare balansräkningar och god bolagsstyrning.
Carl Armfelt, förvaltare Swedbank Robur Ny Teknik