Swedbank Robur investerar i ny grön obligation från EIB

Report this content

Swedbank Robur investerar 500 MSEK i EIB:s nya gröna obligation. Obligationen ska stötta projekt som bidrar till klimatåtgärder inom sektorn för förnybar energi och energieffektivitet.  

Swedbank Robur stöder fullt ut målen för EU: s taxonomi, inklusive anpassningen av sina investeringar enligt Parisavtalet.

- Vi är mycket glada över att investera i EIB:s första obligation med fokus på klimat och energi. Investeringen är helt i linje med Swedbank Roburs klimatstrategi, där vi har fastställt vår ambition att arbeta aktivt för att göra att vårt förvaltade fondkapital ska vara i linje med Parisavtalet till år 2025 och koldioxidneutralt till år 2040, säger Thomas Bäck, Portfolio manager, Swedbank Robur.

Inom ramen för förnybar energi har EIB valt att fokusera på exempelvis projekt inom vind-, vatten-, sol- och geotermisk produktion samt energieffektiviseringsprojekt som inkluderar fjärrvärme, samproduktion byggnadsisolering och byte av utrustning med betydande energieffektivitetsförbättringar.

Obligationen har en löptid på 10 år.

Länkar till mer information:
Swedbank Robur klimatstrategi

Kontakt:
Thomas Bäck, Portfolio manager, Swedbank Robur, tfn. +46 (0)8 585 92 488

Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada över att investera i EIB:s första obligation med fokus på klimat och energi. Investeringen är helt i linje med Swedbank Roburs klimatstrategi, där vi har fastställt vår ambition att arbeta aktivt för att göra att vårt förvaltade fondkapital ska vara i linje med Parisavtalet till år 2025 och koldioxidneutralt till år 2040.
Thomas Bäck, Portfolio manager, Swedbank Robur