Swedbank Robur lanserar Ethica Företagsobligationsfond

Swedbank Robur utökar utbudet av hållbara fonder med en företagsobligationsfond inom fondfamiljen Ethica.

Ethica Företagsobligationsfond är en av Swedbank Roburs nya fonder som startar under våren 2017. Fonden investerar i europeiska företagsobligationer och förvaltas av Swedbank Roburs kreditteam. I valet av investering kombineras traditionell finansiell analys med Swedbank Roburs hållbarhetsanalys.

- Vi har sett en ökad efterfrågan från våra kunder, såväl privatpersoner som institutioner, på hållbara placeringsalternativ. Det gläder mig – ju mer jag har jobbat med hållbara investeringar, desto mer övertygad har jag blivit att det är vägen framåt. Det är de bolag som utifrån globala hållbarhetstrender skapar affärsmöjligheter och kan hantera sina hållbarhetsrisker som blir de finansiella vinnarna på lång sikt. Dessa bolag vill vi som fondbolag erbjuda våra kunder att investera i, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Fakta om Swedbank Robur Ethica Företagsobligationsfond:

- Startdatum 17 maj
- Årlig förvaltningsavgift är 0,7%
- Företag som ingår i Ethica-fonderna uppfyller Swedbank Roburs hårda krav på företagens arbete inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik.
- Fondfamiljen Ethica, består av totalt sju fonder med olika placeringsinriktning, svenska aktier, globala aktier respektive svenska räntebärande värdepapper.
- Förutom Ethica förvaltar Swedbank Robur även hållbarhetsfonder riktade mot särskilda målgrupper, exempelvis stiftelser.

För ytterligare information:
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, tel: +46 76 114 54 21

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder ca 100 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 1000 miljarder SEK, varav drygt 780 miljarder SEK i fonder.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har sett en ökad efterfrågan från våra kunder, såväl privatpersoner som institutioner, på hållbara placeringsalternativ.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur