Swedbank Robur lanserar fond med fokus på energiomställning

Report this content

I slutet av september gjordes Swedbank Roburs Råvarufond om till en ny tematisk fond med fokus på sol, vind och energiomställning. Den nya fonden, Transition Energy, ska investera i bolag världen över som bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem.

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kräver nya lösningar och behovet av investeringar är stort. Finansbranschen är kopplingen mellan investerarna och den reella ekonomin, och företag inom finansbranschen har ett stort ansvar att tillsammans driva på omställningen. Som ett led i fondbolagets fortsatta implementering av sin klimatstrategi, lanserar Swedbank Robur nu en ny fond, Transition Energy. Fonden kommer att investera över hela världen och ha fokus på sol, vind och energiomställning. Innehaven kommer att vara en mix av etablerade bolag med beprövade affärsidéer och nya bolag i tillväxtfasen.

- Det är viktigt att vi som investerare vågar vara en aktiv del av förändringen och stötta bolag och branscher att ställa om. Ambitionen är att Transition Energys sammansättning och globala inriktning kommer att ge en bra balans mellan risk och potential, med portföljbolag som bidrar till att driva på energiomställningen i en hållbarare riktning, säger Robert Slorach, förvaltare på Swedbank Robur.

Klimatfrågan kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara en av de största globala utmaningarna i många år framöver. Det kommer att krävas mycket stora investeringar i bland annat förnyelsebara energikällor, kraftnät, lagring av energi och batterier och energibesparande lösningar. De bolag som kan komma med de bästa lösningarna på dessa problem har stora möjligheter att bli mycket bra investeringar på lång sikt.

- Kopplingen mellan lönsamhet och hållbarhet är stark, och vi ser att det finns mycket bra investeringsmöjligheter och en bra avkastningspotential i energiomställningen. Genom att investera kapital i omställningsföretag kan vi stötta företag och branscher att ställa om, samtidigt som vi skapar ett långsiktigt värde för våra kunder och samhället, säger Robert Slorach.  

Fonden Swedbank Robur Transition Energy kan framförallt kopplas till fem av FNs globala utvecklingsmål:

Mer information
Swedbank Robur klimatstrategi

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press Manager, Swedbank Robur, tfn. +46 72 230 52 64

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder (2019). Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är viktigt att vi som investerare vågar vara en aktiv del av förändringen och stötta bolag och branscher att ställa om. Ambitionen är att Transition Energys sammansättning och globala inriktning kommer att ge en bra balans mellan risk och potential, med portföljbolag som bidrar till att driva på energiomställningen i en hållbarare riktning.
Robert Slorach, förvaltare Transition Energy, Swedbank Robur