Swedbank Robur lanserar ny företagsobligationsfond

Swedbank Robur bygger vidare på åtta års framgångsrik kreditförvaltning och lanserar en ny räntefond förvaltad av samma team som Företagsobligationsfonden. Den nya fonden heter Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix och placerar på den europeiska kreditmarknaden. Fonden har högre risk än övriga räntefonder och kommer också att ha högst potentiell avkastning av Swedbank Roburs räntefonder.

Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix är en aktivt förvaltad räntefond med en mix av företagsobligationer med en hög kreditvärdighet och mer högavkastande företagsobligationer med en högre risknivå. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av europeiska företag. Normalt består portföljen till ungefär hälften av företagsobligationer med högre kreditvärdighet (investment grade) och hälften med lägre kreditvärdighet (high yield). High yield-obligationer ökar potentiell avkastning betydligt och är ett intressant tillgångsslag i dagens lågräntemiljö.

-Vi på Swedbank Robur ser kontinuerligt över vårt produktutbud. Vårt mål är att vara innovativa och lyhörda gentemot våra kunders behov och önskemål. Den här fonden är efterlängtad! Vi ser företagsobligationer som en fortsatt intressant investering och tror framförallt på den europeiska kreditmarknadens potentiella utveckling, säger Christian Leonhard, huvudansvarig förvaltare för fonden på Swedbank Robur.

Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix ger en bra möjlighet till balans mellan risknivå och förväntad avkastning. Fonden ger också möjlighet till ökad avkastning i dagens låga ränteläge även för de som inte vill investera på aktiemarknaden.

- Fonden eftersträvar en bred portfölj, för att minimera både likviditets- och konkursrisker. Vi ser stora fördelar med att investera på den europeiska kreditmarknaden eftersom det öppnar upp för investeringar i ett brett urval av bolag samtidigt som vi kan undvika likviditets- och koncentrationsriskerna i svensk kreditmarknad, säger Christian Leonhard.

Fakta om Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
Startdatum 16 januari
Årlig förvaltningsavgift 0,7 procent

För mer information:
Christian Leonhard, ansvarig förvaltare, Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix, Swedbank Robur, +46 76 766 60 54
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

swedbank.se/foretagsobligationsfond-mix

Christian Leonhard, Swedbank Robur

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder ca 100 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 175 miljarder SEK, varav drygt 800 miljarder SEK i fonder.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Citat

Vi på Swedbank Robur ser kontinuerligt över vårt produktutbud. Vårt mål är att vara innovativa och lyhörda gentemot våra kunders behov och önskemål.
Christian Leonhard, ansvarig förvaltare Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix