• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Swedbank Robur skärper sin policy och strategier för att välja bort fossila bränslen

Swedbank Robur skärper sin policy och strategier för att välja bort fossila bränslen

Report this content

Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar har uppdaterats samt kompletterats med tre nya strategier för hur arbetet med att välja in, välja bort och påverka görs inom de olika fondtyperna. Även Swedbank Roburs Klimatstrategi har bearbetats under året och vässats ytterligare, och i linje med detta har fondbolaget per den 1 januari 2021 tagit beslut om att ytterligare skärpa sin strategi att välja bort fossila bränslen till att utöver kol även innefatta olja och gas¹.

Swedbank Robur har uppdaterat sin Policy för ansvarsfulla investeringar genom att utöka sin strategi för att välja bort fossila bränslen, till att också inkludera olja, gas och kraftproduktion från fossila bränslen. Fondbolaget väljer även bort investeringar i okonventionella fossila bränslen såsom arktisk olja/gas, skifferolja/gas och oljesand. Undantag kan göras för omställningsbolag som bedöms kunna uppfylla Parisavtalets mål om koldioxidneutralitet 2050. Dessa kommer att redovisas på Swedbank Roburs Gröna Lista.

- Vi strävar efter att vara ledande i att utveckla branschen med standarder och ambitiösa mål för hållbara investeringar. Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling i samhället genom att skifta våra investeringar mot hållbara alternativ och på så sätt påverka andra att göra detsamma. Vi tar nu ytterligare ett stort kliv genom att aktivt välja bort investeringar i bolag med kol, gas och oljeverksamhet som inte har satt tydliga strategier och trovärdiga mål på hur de ska möta Parisagendans klimatmål. Detta är ett självklart och logiskt nästa steg för oss, och något som vi är mycket glada över att få berätta om, säger Liza Jonson, VD på Swedbank Robur.

Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar har även kompletterats med tre nya strategier för respektive metod att integrera hållbarhet i förvaltningen.

- Hållbarhet är komplext och vi vill arbeta för att förenkla. I de tre nya strategierna klargör vi hur vi väljer in, väljer bort och arbetar med påverkan i våra olika fondtyper. Det ger våra kunder en tydligare koppling mellan fondbolagets investeringar, arbetsmetoder och FN:s globala utvecklingsmål, säger Pia Gisgård, Hållbarhetschef på Swedbank Robur.

Samtliga uppdateringar och strategier i Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar trädde i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Policy för ansvarsfulla investeringar (länk)

Swedbank Robur Klimatstrategi (länk)

Swedbank Robur strategier (välja in, välja bort och påverka) (länk)

Swedbank Robur Gröna Lista (länk)
 

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64


¹ Med undantag för omställningsbolag. Dessa kommer att redovisas på Swedbank Roburs Gröna Lista (se länk under ”Mer information”).

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar