Swedbank Robur utsedd till Årets hållbara aktör

Swedbank Robur har fått utmärkelsen Årets hållbara aktör. Utmärkelsen bygger på resultatet från Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden. Swedbank Robur får priset för sitt långsiktiga och målmedvetna arbete med ägar- och hållbarhetsfrågor.

Swedbank Robur är en av pionjärerna inom hållbarhetsanalys i fondbranschen och har under lång tid arbetat målmedvetet med att som aktiv ägare föra in hållbarhetsfrågorna hos bolagsledningarna.

– Vi är väldigt glada och stolta för utmärkelsen, vi delar synen att vi som kapitalförvaltare har ett stort ansvar för att få bolag att bli mer hållbara. Vi har som ambition att vara den ledande aktören inom ansvarsfulla och hållbara investeringar och det här är verkligen en uppmuntran. Nu fortsätter det långsiktiga arbetet med att driva utvecklingen vidare, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Priser delas ut i kategorierna Årets livförsäkringsbolag, Årets fondbolag, Årets fondförsäkringsbolag och Årets hållbara aktör.

Motiveringen till utmärkelsen:
Swedbank Robur utses till årets hållbara aktör. Swedbank Robur förstår vikten av att ”är man stor och stark, måste man också vara snäll”. De påverkar bolag att bli bättre inom hållbarhet både genom att göra sin röst hörd på bolagsstämmor och i styrelserummen. Swedbank bedriver även ett utmärkande arbete i valberedningar, som bedöms ha en stor möjlighet att göra skillnad.

Exempel från Swedbank Roburs arbete under 2017

  • Swedbank Robur deltog och röstade i nära 340 bolagsstämmor varav cirka 140 i utlandsnoterade bolag.
  • Totalt röstade Swedbank Robur för cirka 73 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier.
  • Swedbank Robur deltog i 81 valberedningar varav flera i nynoterade bolag där fonderna investerat som ankarinvesterare.
  • 14 fonder fick högsta betyg i den första globala betygsättningen av fonders klimatpåverkan, Climetrics.
  • Sedan oktober finns fem av Swedbank Roburs fonder med bland världens första Svanenmärkta fonder.
  • Under året kontaktade vi och hade dialog med drygt 200 bolag i hållbarhetsfrågor, till exempel inom affärsetik, klimat, leverantörsfrågor, biologisk mångfald, säkerhet och mänskliga rättigheter.

För ytterligare information:
Liza Jonson, vd, Swedbank Robur, tfn 070-889 22 89
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tfn 076-114 54 21

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är väldigt glada och stolta för utmärkelsen, vi delar synen att vi som kapitalförvaltare har ett stort ansvar för att få bolag att bli mer hållbara.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur