Swedbank Robur utsett till Årets fondbolag på fondmarknaden.se

Report this content

Fondmarknaden.se har utsett Swedbank Robur till Årets fondbolag 2020. Tidigare i veckan utsågs också Swedbank Robur Ny Teknik till Årets branschfond samt Årets fond alla kategorier, och Swedbank Robur Globalfond till Årets globala fond.

Swedbank Robur vinner utmärkelsen som Årets fondbolag med följande motivering från fondmarknaden.se:

”Det vinnande fondbolaget har förutom förstaplatsen i kategorierna Årets Branschfond, Årets Globalfond samt Årets Fond, toppnoteringar inom kategorierna; Sverigefonder, Nordenfonder, Europafonder och Japanfonder. Man kan minst sagt säga att Swedbank Robur har ett starkt förvaltningsår bakom sig, och att de goda resultaten i de olika kategorierna är att bra kvitto på bolagets breda förvaltningskompetens. Utöver goda förvaltningsresultat så utmärker sig Swedbank Robur även som ett av de mest hållbara fondbolagen med goda möjligheter för sina kunder att hitta hållbara alternativ till sin portfölj.”

- Vi är oerhört glada och stolta över att bli utsedda till Årets fondbolag 2020 av fondmarknaden.se. Det är ett mycket fint kvitto på Swedbank Roburs långsiktiga perspektiv, gedigna förvaltarkompetens och framåtsträvande lagarbete i att skapa avkastning till våra kunder. Jag är också extra glad över att vårt hållbarhetsarbete lyfts fram i motiveringen då vårt fokus är att investera i bolag med hållbara affärsmodeller. Vi vill som kapitalförvaltare ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, de bolag vi investerar i och samhället i stort, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Trots att marknaden under 2020 präglades av en hög osäkerhet och volalitet, gjorde Swedbank Robur ett mycket starkt förvaltningsresultat och genererade en god värdeavkastning till sina kunder.

  Vi har genom åren byggt upp ett mycket starkt team inhouse med över åttio kunniga och erfarna förvaltare, hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsspecialister, som tillsammans jobbar för att skapa värde för våra kunder och fondandelsägare. Att vi under ett så här turbulent marknadsår också uppnår de starka resultat vi gör, understryker än mer vikten av att ha ett gott internt samarbete, en bred och djup kompetens på plats, samt ett framåtdrivet fokus med ett väl integrerat hållbarhetsperspektiv i hela sin affär, säger Liza Jonson.

Swedbank Robur tog under 2020 flera konkreta steg för att nå sina övergripande klimatmål att fondkapitalet ska vara förvaltat i linje med Parisavtalet år 2025 och koldioxidneutralt 2040. Fondbolagets klimatstrategi, som antogs i början av 2020, integrerades också fullt ut i verksamheten under det gångna året, och är nu en central del i investeringsstrategier, processer och förvaltning. Swedbank Robur lanserade också sex nya klimatsmarta Access Edge fonder, vilka gynnar investeringar i bolag med låga utsläpp av växthusgaser och har som målsättning att ha cirka 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex. Vidare investerar fonderna cirka 10 procent av innehaven i bolag som fondbolaget bedömer medverkar till att lösa klimatkrisen. Under året lanserade man även Transition Energy, en fond som investerar globalt i branscher som bidrar till en hållbar energiomställning såsom energigenerering, ny teknik, energieffektivisering och energilagring.

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informations-broschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder (2019). Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är oerhört glada och stolta över att bli utsedda till Årets fondbolag 2020 av fondmarknaden.se. Det är ett mycket fint kvitto på Swedbank Roburs långsiktiga perspektiv, gedigna förvaltarkompetens och framåtsträvande lagarbete i att skapa avkastning till våra kunder. Jag är också extra glad över att vårt hållbarhetsarbete lyfts fram i motiveringen då vårt fokus är att investera i bolag med hållbara affärsmodeller. Vi vill som kapitalförvaltare ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, de bolag vi investerar i och samhället i stort.
Liza Jonson, VD Swedbank Robur