Swedbank Roburs klimatrapport 2019

Klimatrapporten för 2019 visar att den absoluta majoriteten av Swedbank Roburs aktiefonder (37/40) är fortsatt mer koldioxideffektiva än sina respektive jämförelseindex*. Beräkningarna i klimatrapporten har gjorts enligt TCFD:s rekommendationer (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Redan 2018 beslutade Swedbank Robur att man skulle implementera och följa rekommendationerna från TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). TCFD strävar efter att utveckla en klimatrelaterad finansiell riskrapportering för företag, i syfte att öka transparens och jämförbar information om hur företag arbetar med klimatfrågor. Som ett led i detta har fondbolaget nu publicerat sin klimatrapport för 2019.

− Gemensamma riktlinjer och en mer standardiserad finansiell klimatrapportering är en central sak i att skapa en ökad transparens och jämförbarhet. TCFD är ett verktyg som stöttar just detta på ett mycket konkret och effektivt sätt, säger Pia Gisgård, chef Hållbarhet och Ägarstyrning på Swedbank Robur.

Enligt beräkningarna i Swedbank Roburs klimatrapport för 2019 var samtliga fonders koldioxidavtryck nästan 30% lägre med 15 ton CO2e/mSEK, jämfört med samtliga index som hade 21 ton CO2e/mSEK. Tre av fonderna har koldioxidavtryck som är högre än fondens jämförelseindex: Access Europa, Exportfonden och Sweden High Dividend, där de två sistnämnda är betydligt högre. Dessa fonder innehåller ett stort antal svenska tillverkningsbolag, bland annat stålbolaget SSAB, vilket har högst totala koldioxidutsläpp av samtliga svenska företag. Trots detta anser Swedbank Robur att innehavet är i linje med både sin klimatstrategi och uttalade hållbarhetsprofil.

- Att stötta företag i omställningen till en hållbarare produktion eller affärsmodell, är en central del både i vår roll som ansvarsfull investerare och i vår klimatstrategi. SSAB är ett konkret och bra exempel på detta. Deras åtagande att utveckla en koldioxidneutral stålproduktions-metod baserad på förnybar energi och vätgas istället för kol, är på god väg att reformera den globala stålproduktionen, säger Pia Gisgård.

Mer information:

Swedbank Robur Klimatrapport 2019 (länk)
Rapporter och uppföljning hållbarhet, Swedbank Robur (länk)

Kontakt:
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och Ägarstyrning, Swedbank Robur, +46 761 40 86 83

Carina Sesser Nylund, Press Manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64

* Beräkningarna i Swedbank Roburs klimatrapport 2019 är baserat på hur portföljerna och indexen såg ut per den 31 december 2019.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Gemensamma riktlinjer och en mer standardiserad finansiell klimatrapportering är en central sak i att skapa en ökad transparens och jämförbarhet. TCFD är ett verktyg som stöttar just detta på ett mycket konkret och effektivt sätt.
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och Ägarstyrning, Swedbank Robur