Swedbank sänker priset på bolån

Report this content

Från och med 11 oktober 2019 sänker Swedbank räntan på bundna bolån med mellan 0,16 - 0,45 procentenheter. Prissänkningen är en marknadsanpassning och gäller samtliga bindningstider från 1 till 10 år.
Sänkningen är en följd av att upplåningskostnaderna har sjunkit på grund av lägre marknadsräntor.
Tremånadersräntan på bolån lämnas oförändrad.

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn + 46 (0) 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar