Swedbank utsedd till ”Branschbäst 2018” i Sustainable Brand Index B2B

Report this content

Swedbank har blivit utsedd av ledande beslutsfattare till ”Branschbäst 2018”, i Nordens största studie om hållbarhet – Sustainable Brand Index B2B. I undersökningen har beslutsfattare på stora företag, med en omsättning på över 500 MSEK, återigen rankat Swedbank som det mest hållbara företaget i bankbranschen.

I undersökningen, som genomförs årligen av SB Insight, genomfördes totalt 1000 intervjuer och 5000 varumärkesbedömningar under perioden september till november 2018. Syftet är att kartlägga och ranka företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv - och hur ledande beslutsfattare ser på hållbarhet som en påverkansfaktor vid val av leverantör.

-Vi är väldigt stolta och glada över att ha blivit rankade som ”Branschbäst 2018”. Vårt sätt att arbeta med hållbarhet och integrera det i hela vår affär verkar både vara tydligt för våra kunder och upplevas som väldigt positivt. Vi behöver alla bidra till att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle och våra kunders ständigt ökande intresse för att göra hållbara val inspirerar och driver oss framåt, vi gör skillnad tillsammans. Vi ser det här priset som ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank.

Ur Sustainable Brand Index B2B motivering: ”Beslutsfattare i Sveriges största företag, finner Swedbank bäst bland bankerna i ansvaret för miljö och sociala frågor. Underliggande drivkrafter till det är också att Swedbank anses vara en stor bank, som fortfarande agerar lokalt och aktivt samt arbetar med hållbarhet som en integrerad del av sitt affärserbjudande till kunden. Swedbanks hållbarhetsarbete är tydligare än sina konkurrenter."
 

Om Sustainable Index B2B
Sustainable Brand Index ™ är den största varumärkesundersökningen i Norden med fokus på hållbarhet. Sustainable Brand Index ™ ägs och drivs av företaget SB Insight AB. SB Insight är ett privat bolag som ägs av de anställda, med verksamhet i Norden, Nederländerna och Baltikum. Sustainable Brand Index ™ finansieras till 100 % av SB Insight AB, företaget bakom studien. (Läs mer om SB Insight).
 

För ytterligare information:
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank, +46 76 773 19 26
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är väldigt stolta och glada över att ha blivit rankade som ”Branschbäst 2018”. Vårt sätt att arbeta med hållbarhet och integrera det i hela vår affär verkar både vara tydligt för våra kunder och upplevas som väldigt positivt. Vi behöver alla bidra till att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle och våra kunders ständigt ökande intresse för att göra hållbara val inspirerar och driver oss framåt, vi gör skillnad tillsammans. Vi ser det här priset som ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank