Swedbanks årsredovisning för 2017 publicerad

Swedbanks års- och hållbarhetsredovisning för 2017 har publicerats på www.swedbank.se/ir tillsammans med bankens Risk- och kapitaltäckningsrapport (Risk Management and Capital Adequacy Report 2017).

Swedbanks hållbarhetsarbete är en central del i bankens verksamhet och hållbarhetsredovisningen är därför en integrerad del av årsredovisningen.

För ytterligare information:
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, tfn: 070-144 89 66
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tfn: 072-740 63 38
Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef, tfn: 076-773 19 26

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 8.00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar