Swedbanks delårsrapport för andra kvartalet 2018

Swedbanks vd och koncernchef kommenterar: ”Vi upprätthåller en hög aktivitetsnivå samtidigt som vi arbetar intensivt för att utveckla våra erbjudanden och säkerställa bankens framtida konkurrenskraft.

Andra kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2018

  • Fortsatt stark utlåningstillväxt
  • Högre provisionsnetto gynnat av ökade intäkter från kort och kapitalförvaltning
  • Försäljningen av UC gav reavinst
  • Kostnadsutveckling i linje med förväntan
  • God kreditkvalitet
  • Hög kapitalisering

1) Resultat från första kvartalet 2018 och framåt reflekterar införandet av IFRS 9 Finansiella instrument och tidigare perioder har inte räknats om.    Se not 1 för mer information.
2) 2017 års resultat har räknats om på grund av ändrad presentation av provisionsintäkter. Se not 1 för mer information.
3) Inkluderar intäkt från försäljning av UC på 677 mkr under andra kvartalet 2018.
4) Inkluderar intäkt från försäljning av Hemnet på 680 mkr under första kvartalet 2017.
5)Övriga intäkter i tabellen ovan inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags resultat och Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.

För mer information:
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, Swedbank, telefon 072-740 63 38
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, telefon 076-114 54 21

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2018, kl.7.00.

 


Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi upprätthåller en hög aktivitetsnivå samtidigt som vi arbetar intensivt för att utveckla våra erbjudanden och säkerställa bankens framtida konkurrenskraft.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank