Swedbanks delårsrapport för första kvartalet 2022

Report this content

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar: "I denna omvälvande tid står Swedbank starkt". 

Första kvartalet 2022 jämfört med fjärde kvartalet 2021

  • Högre företagsutlåning och något ökande räntenetto
  • Marknadsturbulens påverkade provisionsnettot och nettoresultat finansiella poster negativt
  • Låg exponering mot Ryssland, Belarus och Ukraina
  • Fortsatt god kreditkvalitet och låga kreditförluster
  • Utdelning på 11,25 kronor per aktie inklusive extra utdelning beslutad av stämman – fortsatt stark kapitalisering

1) Presentationen av Resultaträkningen har förändrats, se not 28.
2) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.
3) Svensk bankskatt (Riskskatt för kreditinstitut) infördes den 1 januari 2022.

Kontakt:
Annie Ho, chef investerarrelationer, annie.ho@swedbank.com, 070 343 7815 

Unni Jerndal, senior rådgivare, unni.jerndal@swedbank.com, 073 092 1180

Informationen är sådan som Swedbank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 07:00 CET.

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se       

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar