Swedbanks delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar: ”Ännu ett starkt kvartal med fokus på affären”

Tredje kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2021

  • Stabilt nettoresultat efter ett starkt andra kvartal
  • Fortsatt hög bolånetillväxt och marknadsledande på samtliga hemmamarknader
  • Solida kapital- och likviditetsbuffertar
  • Utdelning på 7,30 kronor föreslagen
  • Provisionsnettot på ny rekordnivå
  • Kostnadsutveckling enligt plan
  • Fortsatt god kreditkvalitet

1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.

Kontakt:
Annie Ho, chef Investor Relations, annie.ho@swedbank.com, 0
70 343 7815 

Unni Jerndal, Senior Advisor, unni.jerndal@swedbank.com, 073 092 1180

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl. 07:00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 153 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar