Swedbanks extra bolagsstämma den 19 juni 2019

Idag valdes Göran Persson till ny styrelseordförande vid Swedbanks extra bolagsstämma. Stämman beslutade också att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara nio. Dessutom valdes Bo Magnusson och Josefin Lindstrand som nya styrelseledamöter.

De av årsstämman valda styrelseledamöterna Ulrika Francke, Peter Norman och Siv Svensson avgick från styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Nu består Swedbank AB:s styrelse således av Göran Persson, Bodil Eriksson, Mats Granryd, Kerstin Hermansson, Bo Johansson, Josefin Lindstrand, Bo Magnusson, Anna Mossberg och Magnus Uggla.

Ulrika Franckes och Anders Karlssons anföranden vid dagens extra bolagsstämma finns tillgängliga på Swedbanks webbplats, www.swedbank.com/ir.

För ytterligare information:
Unni Jerndal, Presschef, tfn 0730 - 92 11 80
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, tfn 0727 - 40 63 38 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 98 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 5 401 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar