Swedbanks Investeringsstrategi: Aktiemarknaden fortsatt gynnad av stark konjunktur

Report this content

Swedbank Analys fortsätter att vara positiva till börsen och överviktar aktier i investeringsstrategin även denna månad. Den starka konjunkturen, i kombination med den fortsatt solida vinsttillväxten, talar för aktier trots den senaste tidens turbulens på marknaden. Det framgår av senaste uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbank Analys behåller en övervikt i aktier, inte enbart mot bakgrund av den starka konjunkturen och vinsttillväxten utan delvis även för att det saknas attraktiva alternativ.

Finansiella tillgångar har haft en positiv utveckling under lång tid, något som inte minst gäller för aktier. Swedbank Analys ser ändå att det finns fortsatta värden i börsen då konjunkturen förväntas vara fortsatt stark. Den långa börsuppgången har tidigare varit driven av centralbanksstimulanser snarare än vinsttillväxt varför värderingarna många gånger är relativt höga och en fortsatt vinsttillväxt är därför nödvändig för en positiv börssyn.

- Med rådande värdering blir marknaden känslig för dåliga nyheter och har därför lätt att bli orolig varför man som investerare bör räkna med en mer turbulent börs under året jämfört med föregående år, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Swedbank Analys väljer mot bakgrund av vinstutsikterna att fortsätta övervikta USA. Portföljvikten i Sverige förblir neutral och samma gäller för Japan. Även den europeiska vikten ligger kvar oförändrad, på undervikt. En förändring sker i regionsallokeringen och det är Tillväxtmarknader som uppgraderas till övervikt (från neutral). Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och behåller neutral vikt.

- Konjunkturen är stark men vi vill inte se något som kan få näringslivet att tveka kring framtiden. En sådan faktor skulle kunna vara någon form av handelskrig eller en överraskande hög inflation som tvingar centralbanker att börja strama åt mer än väntat, avslutar Johannes Bjerner.

Om Swedbanks investeringsstrategi
Swedbanks Investeringsstrategi syftar till enhetlig rådgivning samt goda placeringsrekommendationer och väl underbyggda argument till dessa. Rapporterna tas fram för bankens kunder i syfte att förenkla i valet av olika investeringsalternativ. Investeringsstrategin presenteras i februari, maj, september och december med kortare månatliga uppdateringar.

För ytterligare information:
Johannes Bjerner, investeringsstrateg, Swedbank, tfn 08-585 937 03 
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tfn 076-114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med rådande värdering blir marknaden känslig för dåliga nyheter och har därför lätt att bli orolig varför man som investerare bör räkna med en mer turbulent börs under året jämfört med föregående år.
Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank