Swedbanks Investeringsstrategi: Aktier får stöd av underliggande vinststyrka

Övervikten av aktier finansieras av en större undervikt i räntor. Lägre inflationsförväntningar innebär sannolikt försiktigare räntehöjningar, detta samtidigt som den globala tillväxten ser ut att hålla i sig den närmaste tiden. Det framgår av Swedbanks Investeringsstrategi den 4 september 2018.

Under sommaren uppvisade bolagen en sällan skådad styrka. Den globala rapportsäsongen överträffade förväntningarna och detta blev som allra tydligast i USA. De starka rapporterna kom i en period då marknaden mest fokuserade på ökade handelsspänningar i världen.

-Det som hände var att investerare hamnade vid ett vägskäl. Antingen fick man fortsätta på den väg som under en tid varit kantad av risker och rädsla tills rapporterna började komma in, eller så kunde man välja att istället styra in på en väg som mer präglades av optimism och en tro på bolagens resultat och framåtblickande kommentarer, säger Mattias Isakson, investeringsstrateg på Swedbank Analys. 
 
-Majoriteten av investerarna valde att vara optimistiska och tro på bolagen och resultatet blev att aktiemarknaden vände och åter började stiga. Bolagens stabila vinstutveckling blev alltså avgörande och den ligger fortsatt som grund för vår positiva syn på aktier, avslutar Mattias Isakson.

Regionsmässigt väljer Swedbank Analys att finansiera övervikten i USA med en undervikt i Europa. Portföljvikten i Sverige ligger kvar på neutral. Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt.

Läs mer om investeringsstrategin här: https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/analyser-marknad-omvarld/swedbank-insikt/strategi-och-allokering/index.htm

För ytterligare information:
Mattias Isakson, investeringsstrateg, Swedbank, tfn 070-872 51 66
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tfn 076-114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Majoriteten av investerarna valde att vara optimistiska och tro på bolagen och resultatet blev att aktiemarknaden vände och åter började stiga. Bolagens stabila vinstutveckling blev alltså avgörande och den ligger fortsatt som grund för vår positiva syn på aktier.
Mattias Isakson, investeringsstrateg Swedbank