Swedbanks Investeringsstrategi: Balanserar om innehaven inför sommaren

2019 har hittills präglats av kraftigt stigande börser, byggt på optimistiska investerare som trotsat orosmoment som handelskonflikt, Brexithot och en svalnande konjunktur. Samtidigt tvingar den låga inflationen centralbankerna att hålla tillbaka penningpolitiska åtstramningar. Sammantaget ger detta en neutral aktievikt i Swedbanks Investeringsstrategi, medan vi höjer vikten för företagskrediter något.

Till stora delar har scenariot med en konjunktur som mattas av något bekräftats under de senaste månaderna. Det som förstärkts är frånvaron av inflationstryck vilket tvingat såväl Riksbanken, ECB och Federal Reserve att hålla en mjukare linje gällande penningpolitiska åtstramningar.

– Den främsta anledningen till att aktiemarknaderna gått så starkt är Federal Reserves ändrade tonläge under slutet på förra året, något som nu följts av liknande agerande från de europeiska centralbankerna. Detta ger stöd till aktiemarknaden när vi blickar framåt, men vi ser ingen anledning att rusa in i aktiemarknaden i det här läget. Dels med tanke på den starka utvecklingen men även de svaga börserna vi sett historiskt under somrarna, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Centralbankernas agerande får påverkan även gällande synen på ränteutvecklingen framöver då marknadens tidigare förväntningar om stigande räntor till viss del kommit på skam.

– Sannolikheten för stigande räntor har minskat vilket får oss att minska vikten för räntor något. Istället lyfter vi fram företagskrediter med bra kreditbetyg, eftersom de gynnas av konjunkturen liksom av den väntat låga räntan. Men med det sagt är det en relativt sparsmakad avkastning att vänta sig i den lågräntemiljö som råder, avslutar Mattias Isakson.

Regionsmässigt flyttas USA upp till övervikt från tidigare neutral och för svensk del behålls övervikten som finansieras med en undervikt i Europa likt tidigare medan Japan sänks till undervikt från tidigare neutral. Portföljvikten i Tillväxtmarknader neutraliseras från tidigare övervikt. Gällande tillgångsallokering sänks räntor till en undervikt till förmån för en övervikt i företagskrediter.

För ytterligare information:
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank, tfn + 46 70 872 51 66
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn + 46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den främsta anledningen till att aktiemarknaderna gått så starkt är Federal Reserves ändrade tonläge under slutet på förra året, något som nu följts av liknande agerande från de europeiska centralbankerna. Detta ger stöd till aktiemarknaden när vi blickar framåt, men vi ser ingen anledning att rusa in i aktiemarknaden i det här läget. .
Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank