Swedbanks Investeringsstrategi: Börsuppgång kan fortsätta även med högre räntor

Report this content

Förväntningar om högre inflation och stigande räntor har lett till omprövning i marknaden av vilka aktier man bör äga. Det behöver dock inte betyda slutet för börsuppgången eftersom orsaken till ränteuppgången i grunden är positiv: att utvecklingen i ekonomin nu går åt rätt håll, enligt Swedbanks investeringsstrategi.

-Inflationsförväntningarna i USA har tagit fart på sistone, vilket tryckt upp långräntorna något. Det har gjort att tillväxtbolagen har tappat en del av sin attraktionskraft, och att investerare nu söker sig mer till konjunkturkänsliga bolag och banker. Till exempel är den tekniktunga Nasdaqbörsen i USA i stort sett oförändrad i år, medan Stockholmsbörsen är upp tvåsiffrigt, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank.

Efter ett 2020 som bjöd på kursrörelser av sällan skådat slag präglades början av 2021 av optimism kring den ekonomiska utvecklingen och den positiva påverkan vaccineringen väntas få. En ovanligt stor andel av bolagen slog förväntningarna under rapportsäsongen, vilket bekräftade att det har skett en förbättring.

Under de senaste veckorna har investerarnas fokus flyttats en del. En fortsatt förbättrad konjunktur tillsammans med en fortlöpande vaccinering och ytterligare ett stort finanspolitiskt stimulanspaket i USA har fått marknadsaktörer att börja fokusera på huruvida dessa faktorer kommer mynna ut i stigande inflation.

Inflationsförväntningarna har tagit fart, vilket dragit med sig framförallt de amerikanska långräntorna uppåt. Det har i sin tur fått investerarkollektivet att ompröva vilken typ av aktier man vill äga i en eventuell miljö med högre räntor. Utvecklingen sätter centralbankernas framtida agerande högt på investerarnas radar. Kommunikationen kring hur centralbankerna ser på stigande inflationsförväntningar och långräntor kommer att spela stor roll för utvecklingen framöver.

- Räntor kan stiga av olika anledningar och den främsta anledningen i detta fall menar vi är den bästa, nämligen att den konjunkturella utvecklingen går åt rätt håll. Med andra ord ser vi inte att detta behöver innebära slutet på börsuppgången och räntenivåerna är fortsatt väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Däremot bör man som investerare vara medveten om att det finns en del osunda beteenden i aktiemarknaden. Man bör se över sin risknivå och vara medveten om att det kan bli stökigt. För många innebär också den starka börsutvecklingen att man kanske behöver sälja av aktier för att nå sin efterfrågade aktievikt i portföljen, säger Mattias Isakson.

Strategi & Allokering väljer att behålla en rekommenderad övervikt på aktier och behåller allokeringen på regionnivå; övervikt i Sverige och på Tillväxtmarknader som finansieras med fortsatt undervikt i Japan, medan Europa och USA behåller sina neutrala rekommendationer. Likaså bibehåller man undervikten inom räntor samt den likaviktade fördelningen mellan penning- och obligationsmarknad. Samtidigt som krediter hålls neutrala med en liten övervikt för High Yield.

Läs mer i den bifogade rapporten (pdf).

Kontakt:

Mattias Isakson, Chef Strategi&Allokering Swedbank, tel +46 708 725 166

Amanda Billner, Presskommunikatör Swedbank, tel +46 73 045 11 68

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Citat

Räntor kan stiga av olika anledningar och den främsta anledningen i detta fall menar vi är den bästa, nämligen att den konjunkturella utvecklingen går åt rätt håll. Med andra ord ser vi inte att detta behöver innebära slutet på börsuppgången och räntenivåerna är fortsatt väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Däremot bör man som investerare vara medveten om att det finns en del osunda beteenden i aktiemarknaden. Man bör se över sin risknivå och vara medveten om att det kan bli stökigt. För många innebär också den starka börsutvecklingen att man kanske behöver sälja av aktier för att nå sin efterfrågade aktievikt i portföljen.
Mattias Isakson, Chef för Strategi och Allokering på Swedbank