• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Swedbanks Investeringsstrategi: Börsuppgången är inte över - men ökad turbulens är att vänta

Swedbanks Investeringsstrategi: Börsuppgången är inte över - men ökad turbulens är att vänta

Report this content

Rädsla för minskade stimulanser och inflationsoro kan få aktiemarknaderna att bli mer skakiga under sommaren. Men det är för tidigt att blåsa av uppgången på aktiemarknaden ur ett lite längre perspektiv. De grundläggande faktorerna för fortsatt optimism på aktiemarknaden finns fortsatt där, enligt Swedbanks investeringsstrategi.

-Utvecklingen på börserna har varit väldigt stark och vi tror att aktiemarknaden står inför en sommar som kan bli mer turbulent än inledningen på året har varit. De positiva makro- och vinstöverraskningarna har duggat tätt och det är rimligt att tro att de gradvis börjar avta. Vi minskar därför aktieövervikten i portföljen något, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank.

Inflationen ser ut att bli volatil under den närmaste tiden, och Swedbanks aktiestrateger ser en viss utmattningstendens på börserna. Aktiemarknaden är vanligtvis dessutom lite svagare under sommarperioden.

-Men vi ser en fortsatt återhämtning i ekonomin, företagen visar på vinsttillväxt och räntorna är fortsatt låga, vilket talar för en fortsatt uppgång på lite längre sikt.

Återhämtningen i ekonomin har visat sig vara ännu starkare än många förutspått. Investerare tittar bortom pandemin och optimismen på de finansiella marknaderna går inte att ta miste på.

Ekonomin och de finansiella marknaderna har under en lång tid dopats av gigantiska penning- och finanspolitiska stimulanser, inte minst i USA. De har varit avgörande för återhämtningen och ekonomin är fortfarande helt beroende av dem. Rädsla för att den amerikanska centralbanken Fed kommer att signalera minskade stimulanser kommer tillsammans med inflationsutvecklingen vara i fokus för investerarna.

Den svenska börsen har haft en mycket stark utveckling och Strategi & Allokering väljer nu att ta ner övervikten till neutral. I stället överviktas Europa, som inte kommit lika långt i återhämtningen men där utvecklingen nu går i rätt riktning och där ett stort inslag av cykliska aktier bör kunna gynna de europeiska börserna, dessutom med stöd av en lägre värdering.

Strategi & Allokering minskar övervikten på aktier. Inom räntor görs inga förändringar utan tillgångsslaget bibehålls i en undervikt med relativt kort duration. Krediter behålls i en neutralvikt med fokus på High Yield.

Läs mer i den bifogade rapporten (pdf).

Kontakt:

Mattias Isakson, Chef Strategi & Allokering Swedbank, tel +46 708 725 166

Amanda Billner, Presskommunikatör Swedbank, tel +46 73 045 11 68

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Citat

Utvecklingen på börserna har varit väldigt stark och vi tror att aktiemarknaden står inför en sommar som kan bli mer turbulent än inledningen på året har varit. De positiva makro- och vinstöverraskningarna har duggat tätt och det är rimligt att tro att de gradvis börjar avta. Vi minskar därför aktieövervikten i portföljen något.
Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank.