Swedbanks Investeringsstrategi: Räntorna driver aktiemarknaden

Report this content

Efter en stark inledning på 2019 har resten av året präglats av turbulens och en svängig utveckling på aktiemarknaden. Swedbank Strategi & Allokering förespråkar trots detta en liten övervikt i aktier då fortsatt global tillväxt och låga räntor väntas, vilket ger ett visst värderingsstöd till aktiemarknaden. Det framgår av senaste Investeringsstrategin.

Allt snabbare rörelser präglar aktiemarknaden samtidigt som den globala ekonomin står inför fortsatt avmattning där vissa länder riskerar att slå över till recession, USA sticker ut på den starka sidan och Europa på den svaga. Inte minst med tanke på att en hård Brexit blir allt mer sannolik. Utöver detta riskerar nya handelsutspel från USA tillsammans med tänkbara vinstvarningar inför den kommande rapportsäsongen bidra till fortsatta svängningar på aktiemarknaden.

- Vi står inför ett antal händelser som mycket väl kan utlösa kortsiktig turbulens men övervikten i aktier motiveras inte genom en tro på hög tillväxt och stark vinstutveckling. Det handlar snarare om att vi är i ett läge där Brexit och handelstvisten är kända faktorer för marknaderna, men att räntorna sannolikt kommer förbli låga under avsevärd tid framåt. Den låga räntan innebär dels att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden, dels att det långsiktigt finns stöd för en högre aktievärdering. Sammantaget anser vi att detta är en miljö som bör gynna aktiemarknaden när vi lyfter blicken, säger Mattias Isakson, på Swedbanks Strategi & Allokering.

Regionmässigt görs mindre förändringar, vilket innebär att USA och Sverige förblir överviktade, men där vikten i USA höjs något på bekostnad av Europa där undervikten blir något större. Även Japan behålls i undervikt medan tillväxtmarknader har en neutralvikt. Undervikt i ränteplaceringar kvarstår med relativt lång duration medan krediter hålls neutral i allokeringen med tyngdpunkten i Investment Grade.

Kontakt:
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank, tfn + 46 70 872 51 66
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn + 46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi står inför ett antal händelser som mycket väl kan utlösa kortsiktig turbulens men övervikten i aktier motiveras inte genom en tro på hög tillväxt och stark vinstutveckling. Det handlar snarare om att vi är i ett läge där Brexit och handelstvisten är kända faktorer för marknaderna, men att räntorna sannolikt kommer förbli låga under avsevärd tid framåt.
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank