Swedbanks investeringsstrategi: Stark konjunktur – men uppgången kan vara inne i sista fasen

Swedbank Analys behåller tron på riskfyllda tillgångar och därmed en övervikt för aktier. Men börsuppgången kan vara inne i sin sista fas och scenariot kan ändras snabbt. Det framgår av Swedbanks investeringsstrategi.

Swedbank Analys behåller tron på riskfyllda tillgångar, och behåller därmed en övervikt på aktier. Inflationstrycket kommer sannolikt att vara fortsatt lågt, vilket bakbinder centralbankerna att strama åt i någon nämnvärd takt kommande period.

-Både makroindikatorer och bolagsvinster talar för aktier som tillgångsslag. Med tanke på de låga räntenivåerna är det svårt att få rimlig avkastning i förhållande till risk inom något annat tillgångsslag. Vi ser att aktiemarknaden går in en sista fas av en lång uppgång. I ett sådant läge önskar vi en exponering mot den starka konjunkturcykeln och sektorer som sannolikt drar mest nytta av den underliggande tillväxten, säger Mikael Wik, Investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Swedbank Analys väljer att minska den europeiska aktieexponeringen till neutral, medan man viktar upp USA och Sverige till övervikt. Japan neutraliseras från en tidigare undervikt medan tillväxtmarknader förblir underviktade. Ränteplaceringar kvarstår som underviktade i Swedbank Analys allokeringsportfölj. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och behålls med en neutral vikt.

-Sammanfattningsvis är vi positiva till aktiemarknaden när vi tittar in i 2018. Samtidigt är vi medvetna om att uppgången antagligen är inne i sin sista fas och att scenariot snabbt kan ändras. Marknaden har en hög förväntansbild på den globala ekonomin och vad bolagen behöver leverera. Som investerare bör man också vara vaksam på det osäkra politiska och geopolitiska klimatet som råder, säger Mikael Wik.

För ytterligare information:
Mikael Wik, Investeringsstrateg, Swedbank, tel 08-585 922 86
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, tel 076-114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser att aktiemarknaden går in en sista fas av en lång uppgång. I ett sådant läge önskar vi en exponering mot den starka konjunkturcykeln och sektorer som sannolikt drar mest nytta av den underliggande tillväxten.
Mikael Wik, investeringsstrateg Swedbank