Swedbanks Investeringsstrategi: Tvära kast kräver tålamod

Under det gångna halvåret harvärldens börser kastats mellan hopp och förtvivlan. Det har resulterat i en sidledes börs sedan Swedbank publicerade sin förra investeringsstrategi i december 2018. Men den senaste tidens kraftiga börsuppgång talar för att man som investerare inte behöver stressa in i aktiemarkanden. Detta sammantaget resulterar i en neutral aktievikt i Swedbanks Investeringsstrategi.

Från att ha oroats över potentiell avsaknad av vinsttillväxt, Brexit och ett möjligt eskalerande handelskrig mellan USA och Kina har marknaderna kommit att ha en betydligt beskedligare syn på den ekonomiska tillvaron. Något som resulterat i en mycket positiv utveckling för globala aktier under inledningen av 2019.

– Det var svårt att se om storleken på aktiemarknadens pessimism under sista kvartalet var befogad. På liknande sätt kan man se att marknaden kanske tagit ut en hel del positiva nyheter i förväg under inledningen på året. Detta leder till att vi upplever att det kan vara klokt att inte öka aktievikten nu, och det är anledningen till att vi behåller neutralvikten för aktier i allokeringen, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Samtidigt har signalerna om en svalnande konjunktur blivit allt tydligare. Något som fått centralbankerna att bli lite mer avvaktande när det kommer till räntehöjningar och att minska penningpolitiska stimulanser, vilket kan ge ett visst stöd till aktiemarknaden.

– Vi argumenterade inför 2019 att aktiemarknaden erbjöd värden för den lite långsiktige och opportunistiske investeraren, men en del av det har kommit lite tidigare än vi väntat oss. Även om inledningen på året varit stark ska vi inte glömma att Stockholmsbörsen på indexnivå befinner sig på samma nivå som under sommaren 2017. Med andra ord måste den senaste tidens positiva utveckling ses mot bakgrund av den svaga avslutningen av 2018, avslutar Johannes Bjerner.

Regionmässigt väljer Swedbank Analys att finansiera övervikten i tillväxtmarknader och Sverige med en undervikt i Europa. Portföljvikten i USA ligger kvar på neutral. Ränteplaceringar kvarstår som neutral i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt.

För ytterligare information:
Johannes Bjerner, investeringsstrateg, Swedbank, tfn 070-618 37 03
Anette Ringius, presskontakt, Swedbank, tfn 070-529 24 76

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi argumenterade inför 2019 att aktiemarknaden erbjöd värden för den lite långsiktige och opportunistiske investeraren, men en del av det har kommit lite tidigare än vi väntat oss. Även om inledningen på året varit stark ska vi inte glömma att Stockholmsbörsen på indexnivå befinner sig på samma nivå som under sommaren 2017. Med andra ord måste den senaste tidens positiva utveckling ses mot bakgrund av den svaga avslutningen av 2018.
Johannes Bjerner, investeringsstrateg Swedbank