Swedbanks valberedning lägger förslag till förändrad styrelse och aktieägarna i valberedningen påkallar extra bolagsstämma

De fem största aktieägarna i Swedbank AB, som även utgör Swedbanks valberedning, har idag påkallat att Swedbanks styrelse kallar till extra bolagstämma. Valberedningen föreslår en förändrad styrelse. Till ordförande föreslås, som tidigare kommunicerats, Göran Persson. Utöver detta föreslås nyval av Bo Magnusson och Josefin Lindstrand.

Bo Magnusson har haft en lång och framgångsrik karriär inom SEB. Han är idag ordförande i två svenska banker och styrelsemedlem i en av Belgiens största banker. Josefin Lindstrand är jurist på advokatbyrån Hammarskiöld & Co. Hon har både svensk och internationell erfarenhet av arbete mot penningtvätt.

Samtliga som nominerats för nyval avser att, senast i samband med extrastämman, lämna de uppdrag som inte är förenliga med uppdragen i Swedbanks styrelse.

Till omval föreslås Bodil Eriksson, Mats Granryd, Kerstin Hermansson, Bo Johansson, Anna Mossberg och Magnus Uggla. Swedbanks styrelse föreslås därmed bestå av nio ledamöter, fem män och fyra kvinnor.

Valberedningens ordförande Lennart Haglund säger i en kommentar:

”Jag har idag talat med Swedbanks ordförande och påkallat extrastämma före midsommar. Jag är glad över att på valberedningens vägnar kunna föreslå en stark styrelse med ett antal nyval. Som styrelseordförande föreslås före detta statsminister Göran Persson. Till vice ordförande föreslås styrelsen besluta att utse Bo Magnusson. Därutöver föreslås nyval av Josefin Lindstrand.

Den föreslagna styrelsen har en bred bankerfarenhet. Därutöver finns stor kunskap om digitalisering, regelverk, affärsverksamhet, samhällsutveckling, varumärke, mobila tjänster och internationell verksamhet. Swedbank står inför stora utmaningar. Valberedningen är övertygad om att den styrelse vi nu föreslår kan leda till att förtroendet för Swedbank återskapas.

Vi vill rikta ett tack till Ulrika Francke som i en svår situation tog över ordförandeskapet. Vi vill också tacka Siv Svensson och Peter Norman för deras styrelsearbete. De har alla tre avböjt omval till Swedbanks styrelse i samband med den extra stämman.”

I Swedbanks valberedning ingår ordförande Lennart Haglund (Sparbankernas ägarförening), Jens Henriksson (Folksam), Ramsay Brufer (Alecta), Johan Sidenmark (AMF) och Peter Karlström (Sparbanksstiftelserna).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Swedbanks webbplats.

För ytterligare information:
Lennart Haglund, valberedeningens ordförande, tfn +46 70 557 51 29

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag har idag talat med Swedbanks ordförande och påkallat extrastämma före midsommar. Jag är glad över att på valberedningens vägnar kunna föreslå en stark styrelse med ett antal nyval. Som styrelseordförande föreslås före detta statsminister Göran Persson. Till vice ordförande föreslås styrelsen besluta att utse Bo Magnusson. Därutöver föreslås nyval av Josefin Lindstrand.
Lennart Haglund, valberedningens ordförande