Två av tre bostadsägare kan tänka sig att installera solceller

Två av tre som äger sitt boende kan tänka sig att investera i solceller för att producera el till sin bostad. De som planerar att installera solceller inom det närmaste året gör det främst av miljöskäl och för att minska elkostnaderna. Många är också villiga att betala mer för en bostad med solceller. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank. [1]

Två av tre som äger sitt eget boende kan tänka sig att investera i solceller för att producera egen el till sin bostad. De som planerar att installera solceller inom det närmaste året gör det främst för att de anser att det är miljövänligt (81 procent), för att minska sina elkostnader (77 procent) och för att man kan få bidrag till installationen (30 procent).

– Det här bekräftar solelsboomen och att de senaste årens starka utveckling fortsätter. Fler och fler upptäcker att egen solproduktion både är klimatmässigt och ekonomiskt smart, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Nästan fyra av tio är villiga att betala mer för en bostad med solceller
Samtidigt är det många som är positiva till solceller men som ändå inte planerar att installera det inom det närmaste året. 30 procent av de som är positiva men avstår tycker att det kostar för mycket att installera. 22 procent prioriterar andra investeringar på sin fastighet.

– Solceller kan vara en stor investering, men efter återbetalningstiden har man en kostnadsfri energikälla till hemmet. Det är en affär som i längden lönar sig för de flesta, säger Fredrik Nilzén.

23 procent av de som planerar att installera solceller inom det närmaste året gör det för att de tror att det kommer att öka värdet på fastigheten. Och nästan fyra av tio svenskar (38 procent) säger sig vara villiga att betala mer för en bostad som har solceller som energikälla.

Swedbank lanserar sollån
Den 15 maj lanserade Swedbank ett nytt lån för den som skaffar solceller, med en lägre ränta än vad ett lån utan säkerhet normalt har [2].

– Som stor aktör har vi möjlighet att hjälpa många människor att göra hållbara val. Den som installerar solceller bidrar aktivt i energiomställningen och när många gör samma sak blir kraften stor. Att producera egen solenergi är dessutom ekonomiskt rationellt. Därför vill vi att fler som är intresserade av solceller faktiskt också ska kunna göra slag i saken och installera det, säger Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag på Swedbank.

Mer information:
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank +46 76 733 19 26
Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag Swedbank, +46 70 577 38 04
Anette Ringius, presskontakt, +46 70 529 24 76 
 

[1] Undersökningen genomfördes i april-maj 2019. 3 088 personer mellan 18 och 79 år deltog.
[2] Swedbanks sollån har 1,65 procent rörlig ränta på lån mellan 30 000 och 350 000 kronor (2019-05-15, ränteerbjudandet är giltigt till 2019-12-31). Återbetalningstiden är maximalt tolv år. Swedbanks rörliga ränta för övriga privatlån är från 4,09-13,09   procent och bestäms individuellt (2019-05-07, för lån på 20 000-500 000 kronor). 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fler och fler upptäcker att egen solproduktion både är klimatmässigt och ekonomiskt smart.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Som stor aktör har vi möjlighet att hjälpa många människor att göra hållbara val. Den som installerar solceller bidrar aktivt i energiomställningen och när många gör samma sak blir kraften stor.
Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag, Swedbank