Valberedningen inför årsstämman 2022

Report this content

Swedbanks årsstämma kommer att hållas onsdagen den 30 mars 2022.

Valberedningen består av följande ledamöter: Lennart Haglund, utsedd av Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande; Ylva Wessén, utsedd av Folksam; Hans Sterte, utsedd av Alecta; Anders Oscarsson, utsedd av AMF; Annette Björkman, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna; Göran Persson, styrelseordförande Swedbank AB (publ).

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2022 om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen, samt övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen kommer också att lämna förslag till antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisionsarvoden, principer för hur valberedning inför årsstämman 2023 ska utses, samt instruktion för valberedningen avseende arbete inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 7 januari 2022 antingen via e-post under adress valberedningen@swedbank.se, eller brev under adress Valberedningen c/o Swedbank AB, Valberedningens sekreterare, 105 34 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Swedbanks webbsida.

Kontakt:

Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn 070 557 51 29

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se