Var tredje enmansföretagare saknar viktiga juridiska dokument

Report this content

Många företagare har inte juridiska dokument och avtal som ska reglera företagets verksamhet mellan delägare eller vid en skilsmässa. Bland enmansföretagarna uppger mer än var tredje företagare att de inte har eller inte vet om de har ett kompanjonsavtal, äktenskapsförord, samboavtal eller gåvobrev. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

Avsaknad av juridiska dokument skapar otrygghet vid konflikter
Många företagare, nästan var tredje, har inte, eller vet inte om de har de relevanta juridiska dokument som behövs för att driva företaget på ett tryggt sätt. Avsaknad av juridiska dokument är vanligast bland enmansföretagarna (35 procent) medan knappt en femtedel (17 procent) av företagare med fler än 20 anställda saknar det.  

- Det betyder att många företagare saknar en juridisk beredskap om det skulle hända något med företaget eller dem själva. Att inte tänka efter före kan skapa onödig otrygghet för den enskilde företagaren, säger Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank. 

Juridiska dokument för företagare ska reglera företagets verksamhet men även privatekonomiska frågor, till exempel vid en skilsmässa. Olika regler gäller beroende på vilken bolagsform som företaget drivs i. Generellt bör dock företagare som är gifta eller ska gifta sig ha äktenskapsförord om hen ska vara säker på att behålla hela företaget vid en eventuell skilsmässa. Egenföretagare pensionssparar ofta privat och vad många inte vet är att det privata pensionssparandet kan komma att ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa kan en företagare i värsta fall förlora hälften av både bolaget och pensionspengarna om äktenskapsförord saknas. All egendom som inte är reglerad som enskild egendom via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas nämligen lika mellan företagaren och hens partner vid en skilsmässa.

I ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal, vilket är samma sak, kan samtliga delägare i företaget upprätta ett äktenskapsförord. På så vis försäkrar man sig mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa. I ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal kan man även reglera vad som händer om en delägare i bolaget skulle avlida.

Ökat behov av juridisk rådgivning på grund av högre komplexitet
Internationaliseringen och digitaliseringen i näringslivet ökar generellt komplexiteten i flera företags affärsmodeller och skapar större behov av juridisk expertis. Det gäller inte minst i handelssektorn. Export och import av varor och tjänster har mer än fördubblats i svensk ekonomi under de senaste två decennierna. Internationaliseringen innebär att även många små företag behöver ha affärsmodeller och processer som kan möta dagens och framtida kundbehov. Inom exempelvis e-handel innebär det att fler avtal behövs för att klargöra villkor med olika underleverantörer, hantera rättigheter kopplade till kunddatabaser och sluta avtal om ansvar för leveranser. De juridiska utmaningarna ökar inte minst hos många mindre företag som vanligtvis inte har de juridiska resurserna som storföretagen har.

Tips till företagare

• Ta hjälp med det juridiska så tidigt som möjligt, om möjligt redan när du startar bolaget.
• Upprätta äktenskapsförord.
• Om du driver företag men andra: skriv kompanjons- och aktieägaravtal.
• Se över företagets avtal med leverantörer, kunder och konsulter.
• Vid anställning av nyckelpersoner i mindre företag är det viktigt att ha korrekta anställningsavtal och att upprätta eventuella sekretessavtal.


Kontakt: 
Jörgen Kennemar, ekonom, Group Public Affairs, tfn 070 643 83 29
www.swedbank.se/foretagande
www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökning genomfördes av Sifo i augusti-september 2019, 1 000 företagare med upp till 49 anställda deltog.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Många företagare saknar en juridisk beredskap om det skulle hända något med företaget eller dem själva. Att inte tänka efter före kan skapa onödig otrygghet för den enskilde företagaren.
Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank